Gemeente Tilburg wil woningbouw vlot trekken

Wat moeten we op korte termijn doen om de bouw van nieuwe woningen in Tilburg vlot te trekken? Die vraag heeft het college in februari 2009 gesteld aan de Taskforce Woningbouw. De Taskforce bestaat uit allerlei partijen in de bouw, en heeft inmiddels negen adviezen geformuleerd. Het college wil die adviezen voor een belangrijk deel over nemen. “Het belangrijkste is dat we het vertrouwen herstellen. Huizenkopers moeten minder bang worden dat ze hun huidige woning niet goed kunnen verkopen. Dan gaan ontwikkelaars ook wel weer bouwen,” aldus wethouder Wonen Jan Hamming.

Erfpacht
In plaats van grond te verkopen voor nieuwbouwprojecten, wordt nu ook de mogelijkheid geboden voor erfpacht. De grond wordt dan 'gehuurd'. Dat is goedkoper voor de huizenkoper. Over een aantal jaren kan de huizenkoper de grond alsnog kopen tegen marktwaarde. Ook ontwikkelaars kunnen deze maatregel toepassen. In Witbrant-West gebeurt dit al met succes.

Uitstel van betaling
Om de start van woningbouwprojecten te bespoedigen kunnen ontwikkelende partijen aanspraak maken op uitstel van betaling van gemeentelijke lasten tot dat de woningen feitelijk verkocht zijn, dit zonder rentevergoeding.

Garantiefonds
Veel kopers van nieuwbouwwoningen zijn bang dat ze hun bestaande woning niet tijdig verkopen. Daardoor zitten ze immers met dubbele lasten. Een fonds dat overname van bestaande woningen garandeert, zou helpen. Tilburg wil hiervoor aansluiten bij initiatieven van provincie of rijk.

Corporaties
Het college van Tilburg wil de corporaties helpen om hun aandeel in de woningbouw op gang te houden. Per project worden knelpunten in beeld gebracht en oplossingen gezocht.

Proefprojecten
Het college stelt voor om drie proefprojecten te kiezen. Daarin worden diverse adviezen van de Taskforce uitgeprobeerd. Deze projecten worden ook aangemeld voor het stimuleringsplan van de provincie. In ieder geval wordt gedacht aan het project De Havenmeester in de Piushaven. Pas als de ervaringen in deze drie proefprojecten positief zijn, wil het college de maatregelen inzetten in andere bouwprojecten.