Gemeente zoekt ideeën voor ruimtelijke toekomst

Op het stadskantoor klinkt 17 januari het startschot van een 4 weken durende kettingreactie waarbij de ideeën van zoveel mogelijk verschillende Tilburgers worden verzameld. Dit gebeurt door bliksembezoeken aan organisaties en verenigingen, met verrassingsbezoeken op openbare plekken in Tilburg en met een heuse camera-estafette.
 

Tilburg als ondernemende stad, als veilige en mondiale stad en als stad met prachtig platteland. Wat moet er gebeuren om dat te bereiken? We gaan het horen van alle Tilburgers die er wat over willen zeggen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te praten.
 
Locatie
Burgerhal, 1e verdieping Stadskantoor 1 (Stadhuisplein 130)
19 tot 22 uur

Programma
19.00 uur: inloop
19.30 uur: welkom door wethouder Joost Möller
19.30 uur: tijdreis van 1984 tot 2040 met stedenbouwkundige Marco Visser
20.00 uur: in gesprek met stadsgenoten tijdens een culinaire reis door de tijd
21.30 uur: borrel

Aanmelden is mogelijk tot 15 januari 2013 via www.tilburg.nl/structuurvisie.

Discussie, bliksembezoeken en camera-estafette
De gemeente vindt het belangrijk om de ideeën van inwoners over de toekomst van Tilburg te horen en te betrekken bij het opstellen van de structuurvisie. In december 2012 is een discussie op facebook gestart (facebook/gemeentetilburg). Hier kunnen inwoners hun ideeën plaatsen. Op 17 januari 2013 klinkt het startschot voor een vier weken durende kettingreactie waarbij de ideeën van zoveel mogelijk verschillende Tilburgers worden verzameld.
De gemeente legt vanaf januari tot maart 2013 'bliksembezoeken' af aan organisaties en verenigingen,
organiseert verrassingsbezoeken op openbare plekken in Tilburg en er is een heuse camera-estafette. 17 januari start de discussie tijdens een kickoff bijeenkomst in het stadhuis; 14 maart vindt de slotbijeenkomst plaats. Vele thema's komen aan de orde: wonen, werken, ruimte voor groen, recreatie en de binnenstad van de 21e eeuw. Hoe de inwoners de toekomst zien wordt dan snel duidelijk. Iedere dag verschijnen er op social media, de website van de gemeente én Omroep Tilburg nieuwe filmpjes. Deze kettingreactie levert een bijzonder bewonersadvies op en is één van de bouwstenen voor de ontwerp-structuurvisie die naar verwachting in het najaar van 2013 op papier staat.
Burgers kunnen ook daarna nog reageren op de ontwerp-structuurvisie, als deze ter inzage ligt. Op basis van de reacties stelt de gemeente de structuurvisie op. De Raad stelt vervolgens de Ruimtelijke
Structuurvisie Tilburg 2040 definitief vast (naar verwachting begin 2014).

Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040
De gemeente is gestart met het opstellen van een Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040. In deze
structuurvisie komt te staan waar in de gemeente gebouwd mag worden, waar de natuur moet blijven bestaan en waar de economische structuur versterkt moet worden. De centrale vraag is: op welke wijze kan Tilburg een aantrekkelijke én leefbare stad zijn en wat is nodig om dat te bereiken?
De structuurvisie Tilburg 2040 is een visie op hoofdlijnen. De visie schetst niet het eindpunt, maar geeft richting en mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Of deze ontwikkelingen plaatsvinden, bepaalt de gemeente niet alleen. Ook andere organisaties, partijen én burgers geven richting aan de ontwikkeling van Tilburg voor de lange termijn. De gemeente kan niet alles zelf plannen, maar geeft ruimte aan anderen om hun dromen in Tilburg te realiseren.