Genietcrisis Ja of Nee?

Antwoord: Nee, maar wel verandering

Alle signalen uit de Geniet-enquête wijzen erop dat Nederland niet in een Genietcrisis zit. Mensen genieten nog volop en de afgelopen jaren steeds meer. Tevens zijn de verwachtingen voor 2009 hoog. De crisis zorgt wel voor verandering. Het maakt veel mensen bewuster. Het genieten van kleinere dingen neemt in populariteit toe. Het werk lijkt steeds meer een belemmering te worden.

De belangrijkste uitkomsten over het genieten in Nederland op een rij:
– De meeste mensen (60%) is afgelopen jaren meer gaan genieten;
– De meeste mensen (59%) verwachten in 2009 nog meer te gaan genieten;
– Slechts 40% is ook meer gaan genieten van het werk, terwijl 20% daar de afgelopen jaren minder is van gaan genieten;
– Stress op het werk is de op één na belangrijkste reden om minder te kunnen genieten;
– Meer genieten tijdens je werk zorgt (unaniem) voor betere prestaties;
– Genieten maakt 75% van de mensen gelukkiger dan geld.

Het effect van de huidige crisis op het genieten:
– Huidige crisis leidt niet tot minder genieten;
– De crisis maakt veel mensen (30%) bewuster om nu meer te genieten;
– Een kwart van de mensen genieten meer van “kleinere dingen”

De doelstelling van de Geniet-enquête was om meer inzicht te krijgen in het genieten van Nederlanders en het effect van de huidige crisis daarop. De uitkomsten zijn gebaseerd op 300 respondenten in de periode eind januari t/m februari. De resultaten moet worden beschouwd als signalen die richting geven aan wat er speelt omtrent “Genieten in Nederland”. De planning is om in de loop van komende maanden uitgebreider en diepgaander onderzoek te doen.

De enquête is gehouden op initiatief van het bedrijf ROLPH in samenwerking met Onderzoekdoen.nl

Meer info: rolph@rolphsid.nl