GGD Hart voor Brabant ondersteunt Week van de Lentekriebels

Met de jaarlijkse campagne ‘De Week van de Lentekriebels’ stimuleert Rutgers WPF het basisonderwijs om lessen te geven over relaties en seksualiteit. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant doen 68 basisscholen mee aan de Week van de Lentekriebels 2013. Deze projectweek vindt plaats van 18 t/m 22 maart.

De Week van de Lentekriebels is een landelijke projectweek over relaties en seksualiteit voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Rutgers WPF (kenniscentrum seksualiteit) is initiatiefnemer van deze week. De GGD wil met de Week van de Lentekriebels leerkrachten en ouders ervan doordringen dat ‘relaties en seksualiteit’ belangrijke onderwerpen zijn. Juist ook voor kinderen. Al bij jonge kinderen wordt de basis gelegd voor gezond relationeel en seksueel gedrag. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over dit onderwerp. Sinds dit schooljaar is aandacht voor dit onderwerp opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. 

Een week lang lessen over Lentekriebels
De leerkrachten geven in hun eigen klas een week lang, elke dag een les of activiteit over ‘relaties en seksualiteit’. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De lessen gaan bijvoorbeeld over kriebels in je buik, het verschil tussen jongens en meisjes, over vriendschap en verliefdheid, waar komen baby’tjes vandaan, nee leren zeggen, respect hebben voor een ander, veranderingen in de puberteit, seksuele beelden in de media.

Betrokkenheid ouders
De betrokkenheid en rol van ouders is belangrijk. Bijna de helft van de deelnemende scholen organiseert samen met de GGD Hart voor Brabant een ouderbijeenkomst over de relationele en seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen.