GGZ Breburg start met innovatief traject Beschermd Wonen

GGZ Breburg

GGZ Breburg start in Tilburg met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij een aantal uitgangspunten van het Assertive Recovery Triad-model voor het eerst worden toegepast in de begeleiding van jongeren tussen de zestien en achtentwintig jaar oud met psychiatrische problematiek.

Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij vraag naar begeleiding op meerdere levensdomeinen. De intensieve begeleiding, die stapsgewijs wordt afgebouwd en zo nodig ook weer tijdelijk kan worden opgebouwd, helpt de jongere om meer regie op het eigen leven te krijgen.

ART-model en jeugdexpertise

De begeleiding ligt in handen van een deskundig team dat volgens het ART-model werkt. Dit betekent dat samen met de jongere en zijn of haar naasten de persoonlijke doelen in kaart worden gebracht en dat er wordt gewerkt aan herstel op vier vlakken:

  • gezondheid
  • identiteit
  • dagelijks leven
  • maatschappelijke rol

Het ART-model wordt nu voor het eerst op een jeugdige doelgroep toegepast. Dit gebeurt met input van de expertise vanuit Centrum Jeugd. Zo kunnen zij een ingewikkelde, complexe doelgroep begeleiden zonder dat zij meteen in een klinische omgeving terecht komen. Deze positieve manier van begeleiden helpt de jongere om weer perspectief te krijgen en in zijn of haar kracht te komen. Waar nodig en waar mogelijk wordt hierin intensief samengewerkt met netwerkpartners.

Twee woonvormen

Op termijn komen er twee woonvormen: ‘Gespikkeld wonen’ en ‘Geclusterd wonen’. De eerste vorm start al per direct. Hierbij huurt de jongere zelf een studio of appartement in Tilburg. De begeleiding door het team vindt op afspraak plaats, maar de jongere kan altijd laagdrempelig een beroep doen op de begeleiders.

‘Geclusterd wonen’ start in een later stadium. Ook hierbij gaat het om studio’s of appartementen bij elkaar in één gebouw, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een gezamenlijke keuken en leefruimte. De begeleiding is er 24 uur per dag aanwezig. Dit is de meest intensieve vorm van beschermd wonen.

GGZ Breburg streeft ernaar om de jongere zo snel mogelijk naar reguliere woonvormen door te laten stromen. De begeleidingsduur is maximaal één jaar. Eventuele verlenging wordt na een brede evaluatie samen met de jongere en andere betrokkenen bepaald.

Start in Tilburg

Beschermd wonen start in de regio Hart van Brabant. Er is voor Tilburg gekozen vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook zijn er veel opleidingen en sociale voorzieningen en is er werkgelegenheid. Hiermee zijn de randvoorwaarden om opleiding, werk en sociale contacten weer snel te kunnen oppakken. GGZ Breburg hoopt dit traject op termijn ook naar andere gemeenten uit te rollen.