Gouden Varken voor Tilburgse bedrijventerreinen

De Kamer van Koophandel (KvK) Brabant heeft een Gouden Varken uitgereikt aan Bedrijvenoverleg Regio Tilburg (BORT). Het Gouden Varken staat symbool voor de Stimuleringsregeling Parkmanagement. Deze bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en inhoudelijke ondersteuning. Joop Kempe, bestuurslid van de BORT en voorzitter van de Stichting Parkmanagement Tilburg en Paul van der Pol, bestuurslid van de Stichting Parkmanagement Tilburg ontvingen het varken uit handen van Henk Rosman, directeur KvK Brabant, tijdens de jaarvergadering van het  BORT.

Het geld wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken, om de wensen en behoeften van bedrijven op de Tilburgse bedrijventerreinen in kaart te brengen en om na te gaan of er een andere vorm van financiering kan worden gevonden. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijventerreinen 't Laar en Kraaiven, maar de resultaten moeten straks bruikbaar zijn op alle Tilburgse locaties. “Wij hebben 't Laar en Kraaiven geselecteerd omdat ze totaal verschillend zijn”, zegt Joop Kempe, bestuurslid van het BORT.

Op alle Tilburgse terreinen is wel een of andere vorm van parkmanagement zoals de gezamenlijke inkoop van energie, collectieve beveiliging, afvalinzameling en bewegwijzering. Maar er is nog een veelheid aan andere mogelijkheden. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de ondernemers verlangen van een parkmanagementorganisatie. Ook de financiering van de parkmanagementactiviteiten verschilt per terrein. Op het merendeel van de oudere terreinen is de financiering vrijwillig. Op nieuwere terreinen, zoals T-58 en Vossenberg West II, wordt al een collectieve bijdrage geheven bij de gronduitgifte. Het BORT wil het liefst naar zo'n situatie toe voor alle Tilburgse bedrijventerreinen. Een verplichte heffing is daarvoor denkbaar, maar ook dat is onderwerp van het onderzoek. Kempe: “Ondernemers zijn namelijk allergisch voor verplichte heffingen die lijken op een belastingheffing. Het uitgangspunt is steeds dat we ondernemers niet extra willen belasten, maar van iedereen een kleine bijdrage vragen aan een kwalitatief goede bedrijfsomgeving.”

De Tilburgse wethouder Joost Möller (EZ) benadrukt dat de gemeente Tilburg parkmanagement ziet als een zeer belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat industrieterreinen aan de hoogste kwaliteitseisen blijven voldoen. Daarom betaalt de gemeente, naast het BORT en de Kamer van Koophandel, mee aan het onderzoek. Tilburg is de eerste van de grotere Brabantse steden waar een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Parkmanagement Brabant is uitgereikt. Sinds de start van het programma in 2008, is de regeling al toegekend aan initiatieven uit Boxtel, Dongen, Loon op Zand, Son en Breugel, Uden, Veghel en Veldhoven. KvK Brabant wil parkmanagement verder professionaliseren via het vierjarig programma Parkmanagement Brabant  waarvoor ze tot 2012 een bedrag van één miljoen euro heeft gereserveerd. Ze werkt daartoe samen met de BZW, MKB Brabant, de KvK Zuidwest-Nederland, de BOM/BHB en de provincie.