Groen dak op stadskantoor klaar

Het eerste Tilburgse gemeentegebouw met een groen dak is een feit. Vanaf deze week prijkt er een op het stadskantoor 1. Om precies te zijn op de bestuurlijke vleugel die tussen het Willemsplein en het Stadhuisplein ligt. “Het is misschien het eerste gemeentebouw maar wat mij betreft zeker niet het laatste, ” aldus Marieke Moorman , wethouder Milieu. Het dak op de vleugel van stadskantoor l was aan vervanging toe. “Wij hebben die kans gegrepen en er een groen dak op gelegd. Hiermee kunnen wij het goede voorbeeld geven ,” aldus een tevreden Marieke Moorman, wethouder Milieu. “Hoe meer mensen ons voorbeeld volgen, hoe beter het is. Want groene daken bieden allerlei voordelen.” Ze zien er niet alleen mooier uit maar helpen ook bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en energiebesparing. Bovendien gaan groene daken langer mee. De beplanting van het nieuwe groene gemeentedak bestaat uit zogeheten sedumvegetatie. Dit is een soort vetplantje dat op vrijwel alle platte daken gebruikt kan worden.

Meer groene daken in Tilburg
Het dak van stadskantoor 1 is het eerste gemeentekantoor met een groen dak, maar niet het eerste groene dak in de stad. Het dak van de kantine van de Tilburgse Sport Vereniging GUDOK in de Reeshof is bijvoorbeeld al geruime tijd groen. Het nieuwe VVV-kantoor aan de Nieuwlandstraat krijgt ook een groen dak. En ook bij de plannen van twee nieuwe multifunctionele accommodaties wordt uitgegaan van groene daken. De gemeente onderzoekt in overleg met andere overheden (waterschappen, provincie en rijk) of een tijdelijke subsidieregeling in het leven kan worden geroepen.

Voordelen groene daken
In 2008 heeft het college besloten om bij plannen voor nieuwe gemeentelijke gebouwen voortaan standaard te onderzoeken of een groen dak mogelijk is. Groene daken/dakgroenis een verzamelnaam voor platte- en hellende daken met begroeiing. De begroeiing kan bestaan uit vetplantjes (sedum), kruiden, mos en/of gras. Maar ook struiken en bomen zijn te gebruiken, afhankelijk van de constructie van het dak. Groene daken bieden veel voordelen zoals het regelen van een gelijkmatige afvoer van regenwater, verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit, energiebesparing, geluidsdemping en vergroening van de leefomgeving.

Klimaatprogramma
De gemeente stimuleert vanuit het klimaatprogramma de aanleg van groene daken. Het klimaat verandert, fossiele brandstoffen raken op en energiekosten worden steeds hoger. Tilburg wil in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad zijn. Dit houdt in dat er in de stad geen CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen en dat Tilburg goed blijft functioneren als het klimaat verandert. Samen met lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers wil de gemeente dit doel bereiken en ook de kansen benutten die klimaatveranderingen bieden. Groene daken is één van de 38 projecten uit het klimaatprogramma die verdere klimaatverandering wil voorkomen.