Groot onderhoud in de Nazarethstraat afgerond

“We hebben er allemaal veel van geleerd.”

32 woningen in de Nazarethstraat staan er weer prachtig bij. Ze vormen een opvallend mooi geheel met het tegenover gelegen klooster. Het groot onderhoud van de woningen is in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd. Dat ging niet altijd van een leien dakje maar over het uiteindelijke resultaat is bijna iedereen tevreden.

Ad van de Zanden woont ongeveer 30 jaar samen met zijn vrouw in de Nazarethstraat. Aanvankelijk op een ander huisnummer, maar toen daar 22 jaar geleden een renovatie plaatsvond, zijn zij verhuisd naar hun huidige woning op nummer 39. En daar wonen ze nog altijd met veel plezier.

Bij de start van het project belegde Tiwos een bewonersavond. In grote lijn werden de plannen ontvouwd. En dat was niet niks: dakisolatie en nieuwe dakpannen, vervanging van de kozijnen en dubbel glas op de bovenverdieping, een nieuwe vloer in de badkamer, renovatie van toilet en het vernieuwen van de elektriciteit. Bovendien moest alles geschilderd worden en zouden poorten en schuttingen die stuk waren, vervangen worden. Een heel omvangrijk project dus.

Tiwos wilde de bewoners graag erbij betrekken. Ad van de Zanden werd, na enig aandringen van zowel de bewoners als Tiwos, vanuit de bewonerscommissie contactpersoon voor Tiwos. Ad: “Niemand anders wilde het doen en ik vind het toch wel heel belangrijk dat bij zo’n project de wensen en ideeën van de bewoners gehoord worden. Ik heb me dus uiteindelijk maar opgeworpen als contactpersoon. Gelukkig kreeg ik daarbij wel heel veel steun van Petra Schreuder, opbouwwerker bij de Twern. Zij stond de bewonerscommissie met raad en daad bij. Zonder haar zouden we veel minder bereikt hebben.” Petra moet een beetje lachen bij deze complimenten: “Voor mij was het de eerste keer dat ik zo’n project begeleidde, ik heb er zelf ook veel van geleerd.“

Ad benadrukt dat het belangrijk is dat bewoners betrokken worden bij grote projecten als deze. “Wij hebben uiteindelijk veel bereikt maar de weg om daar te komen was wel heel lang. Bij Tiwos hebben nogal wat personeelswisselingen plaatsgevonden tijdens het project. Daarbij zijn afspraken lang niet altijd even goed overgedragen. En dat heeft toch wel regelmatig tot irritatie en oponthoud geleid. Afspraken die wij met de mensen van Tiwos hadden gemaakt, waren dan bijvoorbeeld niet terug te vinden in de tekeningen van de architect. Die moest opnieuw aan de slag. Maar ook over andere zaken hebben we flinke discussies gehad. Tiwos wilde bijvoorbeeld de ramen boven weer als één groot raam terugplaatsen. Wij als bewoners wilden dat niet; wij wilden ramen die uit 3 delen bestaan. Dat is een stuk makkelijker schoon te maken. Dat hebben we gelukkig uiteindelijk ook voor elkaar gekregen. Het was ook nog lastig om tot overeenstemming te komen over de kleuren van het schilderwerk aan de buitenkant. Wij wilden graag dat onze woningen zouden passen bij het kloostercomplex aan de overkant. Uiteindelijk zijn we daar goed uitgekomen.”

De communicatie tussen Tiwos en de bewonerscommissie niet altijd goed verliep is wel een punt voor verbetering. Gelukkig konden we over de dingen die niet goed zijn gegaan, wel goed praten met Tiwos. We hebben pas nog het hele project geëvalueerd met de wijkconsulent van Tiwos, Rik Bruggeman. Onze gezamenlijke conclusie was dat zowel Tiwos als de bewonerscommissie veel geleerd hebben van dit project. Zo zal Tiwos op ons advies bij een ander project een proefwoning inrichten.”

Ad benadrukt nog eens dat het echt belangrijk is dat bewoners de moeite nemen om in een bewonerscommissie actief te zijn. “Het heeft me echt veel tijd gekost, maar kijk eens wat we allemaal bereikt hebben! Nu zijn de meeste bewoners heel positief over het eindresultaat van het groot onderhoud. En je hoeft heus niet zelf helemaal het wiel uit te vinden, met hulp van een opbouwwerker van de Twern kom je een heel eind!”

 

www.tiwos.nl