Grote zilveren legpenning voor Jan Hamming

Jan Hamming nam op 1 maart afscheid als wethouder van Tilburg. Deze functie heeft hij 13 jaar bekleed wat in Tilburg vrij uniek is. In deze periode heeft hij veel voor Tilburg betekent en daarom heeft hij tijdens zijn afscheidreceptie in Popcentrum 013 de grote zilveren legpenning ontvangen uit handen van burgermeester Noordanus.

Tilburg(.com) wenst Jan Hamming veel succes in zijn functie als burgemeester van Heusden.

Bekijk hier de foto's van deze avond >>>


 
Waarom heeft Jan Hamming de grote zilveren legpenning gekregen?
Jan Hamming was van 1994 tot 1999 lid van de Tilburgse gemeenteraad. Van 1999 tot 2012 was hij wethouder. Per 1 maart verlaat Jan Hamming de gemeente Tilburg. Hij wordt burgemeester van Heusden. Het vervullen van de functie van wethouder gedurende een periode van dertien jaar is in Tilburg vrij uniek.

Jan Hamming leverde in zijn periode als wethouder enkele bijzondere prestaties.
 
Zo veranderde hij de bestuurlijke cultuur. Jan Hamming ging chatten, kreeg een direct e-mailadres, hield koffiespreekuren in de wijk en liet graffiti aanbrengen op zijn kamer. Hij maakte daarmee het lokale bestuur toegankelijker en bracht de politiek dichter bij de burger.
 
Jan Hamming heeft de jongeren in de stad een stem en invloed gegeven. Hij organiseerde jongerenparticipatie (het jongerenevenement The Wall, Jongerenambassadeurs, een jeugdparticipatiebudget en de Hall of Fame).
 
In de tijd dat Jan Hamming de portefeuille Wonen beheerde, zijn er meer woningen gebouwd dan in de jaren daarvoor. Door het instellen van een taskforce wist hij het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen.
 
Op het gebied van sport zorgde hij voor investeringen in amateurclubs (met name kunstgrasvelden en accommodaties). Ook maakte hij het sporten in de wijk mogelijk (Cruijffcourts) en zorgde hij voor de Tjip-pas: goedkoop sporten voor kinderen. Hij voerde honderd gesprekken met minima en mensen die in de problemen zaten. 
 
Jan Hamming heeft tijdens zijn wethouderschap diverse nevenfuncties uitgeoefend. Zijn nevenfuncties zorgden voor een landelijk netwerk en voor belangrijke contacten in Den Haag. De manier waarop hij invulling gaf aan de functie van wethouder heeft Tilburg op de (politieke) kaart gezet. Het blad Binnenlands Bestuur plaatste hem in 2010 en 2011 in de top van de lokale bestuurders.
 
Het college van de gemeente Tilburg heeft daarom besloten hem – bij zijn afscheid als wethouder – de grote zilveren legpenning toe te kennen. De grote zilveren legpenning is bedoeld voor personen en instellingen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.

Meer informatie:
– Bekijk hier de foto's van deze avond
– Welke onderscheidingen kent de Gemeente Tilburg
– Volg Jan Hamming op Twitter 
– Volg Jan Hamming op Facebook
– Volg Jan Hamming op Hyves 
– Jan Hamming op Wikipedia