Hart van Brabant eerste Global Goals regio van Nederland

Global Goals

Met de verzegeling van een tijdscapsule vol wensen voor 2030 vierde Regio Hart van Brabant dat zij de eerste regio in Nederland is waar alle gemeenten zich hebben verbonden aan de VN Global Goals. Sinds deze week is ieder van de negen gemeenten aangesloten op het programma Gemeenten4GlobalGoals van VNG International.

Gemeenten4GlobalGoals

In 2015 heeft de VN zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst.

Eerste regio in Nederland

Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. Passend bij een regio die vanuit haar strategische agenda inzet op duurzame ontwikkeling door gecombineerde groei op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Regio Hart van Brabant bestaat uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Verenigde Vergadering Regio Hart van Brabant

De aandacht voor de Global Goals komt voort uit een aangenomen motie bij de Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant. Tijdens een dergelijke vergadering komen alle raden van de Hart van Brabantgemeenten samen. Afgelopen mei stond de vergadering in het teken van de nieuwe strategische meerjarenagenda. Daar diende het Oisterwijkse raadslid Stefanie Vulders (PrO) namens een brede fractie een motie in om regionaal erop in te zetten de eerste Global Goals regio van Nederland te worden.

Stefanie Vulders en voorzitter van de regio Theo Weterings benadrukten in hun tweegesprek tijdens de Hart van Brabantdag dat dit een mooi resultaat is binnen een half jaar na de Verenigde Vergadering, maar dat we nu pas echt beginnen. Vulders: “Toen ik de Global Goals voor het eerst zag, dacht ik, dit moet het coalitieprogramma van iedere gemeente zijn. Dan gaan we naar een mooie wereld toe.”

Lokale kracht regionaal versterkt

Regio Hart van Brabant is er trots op de eerste regio in Nederland te zijn waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. De motie bij de Verenigde Vergadering heeft dit versneld en regionaal is het proces aangemoedigd. Het is nu aan ieder van de negen gemeenten om op lokale wijze invulling te geven aan de manier waarop de zeventien VN-doelen verankerd kunnen worden. Regionaal kunnen we daarbij ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

Tijdscapsule

Tijdens de Hart van Brabantdag, waar bestuurders uit de regio elkaar treffen voor uitwisseling en besluitvorming op regionale onderwerpen, vulden bestuurders de tijdscapsule van de VNG met persoonlijke wensen en toezeggingen voor de toekomst. Waar moeten we staan in 2030?

Met deze verzegeling van de tijdscapsule daagt de VNG de Hart van Brabantgemeenten uit ook echt aan de slag te gaan.