Helft deelnemers Startersbeurs heeft betaalde baan

Ruim de helft van de deelnemers aan de Startersbeurs, een werkervaringsregeling van gemeenten, vindt betaald werk. Ruim eenderde van de deelnemers krijgt een contract bij het leerbedrijf zelf. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Startersbeurs door Tilburg University. Het onderzoek werd op dinsdag 23 september gepresenteerd in Tilburg in het kader van de Werkweek Jeugdwerkloosheid. Daarbij is ook de 1500ste Startersbeurs uitgereikt. Naast initiatiefnemer en hoogleraar Ton Wilthagen waren ook Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, en de Tilburgse Wethouder Erik de Ridder aanwezig.

In april 2013 is de Startersbeurs gelanceerd in de gemeente Tilburg: een werkervaringsregeling gedurende zes maanden voor werkzoekende jongeren. Het instrument, ontwikkeld door hoogleraar Ton Wilthagen van Tilburg University, de jongerenvakbonden FNV en CNV,  de gemeente Tilburg en Funding, Subsidiemanagement BV heeft vervolgens een snelle groei doorgemaakt. Inmiddels staat het aantal deelnemers op ruim 1500 jongeren in 150 deelnemende gemeenten. Gebaseerd op de ervaringen van 258 deelnemers is een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Startersbeurs uitgevoerd door onderzoeksinstituut ReflecT van Tilburg University.

Het onderzoek laat zien dat meer dan de helft (52%) van de deelnemers aan de Startersbeurs betaald werk heeft gevonden tijdens het traject of binnen een maand na afronding van de Startersbeurs. Ruim een derde (37%) van de deelnemers die werk vindt, krijgt een contract  aangeboden bij het leerbedrijf zelf. Gevraagd naar de mate waarin het gevonden werk aansluit bij de opleidingsrichting geeft 60% aan dat hier sprake is van een goede aansluiting. Ruim driekwart (77%) van de deelnemers geeft aan dat het werk past bij het niveau van hun opleiding.

Bijna driekwart van de deelnemers (74%) is vrouw en 41% woont bij aanvang van de Startersbeurs bij zijn of haar ouders. De deelnemers zijn voornamelijk hoogopgeleid (87% heeft  een HBO of WO opleiding) en hebben overwegend een alpha of gamma opleiding genoten (ruim 90%). Onder hen zijn de meest gehoorde motieven voor deelname: “het opdoen van werkervaring”, “het opdoen van kennis en vaardigheden”, “aan een baan komen”, en “het opbouwen en uitbreiden van het professionele netwerk”.

De onderzoekers concluderen dat de deelnemers aan het eind van het traject gemiddeld een hogere competentiescore hebben dan bij aanvang van het traject en geven aan dat de Startersbeurs geholpen heeft een betere positie op de arbeidsmarkt te verwerven (gemiddelde waardering van 7,1; deelnemers met werk 7,8). Driekwart van degenen die een baan vonden, geeft aan dat de opgedane werkervaring een positieve bijdrage heeft geleverd aan het vinden van werk, gevolgd door het effect van een uitgebreider professioneel netwerk (38%) en de opgedane competenties (29%).

Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, over de Startersbeurs:”Een deel van de jeugdwerkloosheid wordt veroorzaakt door een mismatch op de arbeidsmarkt. Sommige gediplomeerde jongeren beheersen nog niet de vaardigheden die werkgevers van hun werknemers vragen. Gelukkig zijn er bedrijven die met inzet van een instrument als de Startersbeurs willen investeren in de doorontwikkeling [of verdere ontwikkeling] van jongeren. Dat werkt. Meer dan de helft van de jongeren vindt na de Startersbeurs een baan.”

Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten is ook de 1500ste Startersbeurs uitgereikt aan Loreen Mourus. Zij heeft dit jaar haar HBO Pedagogiek diploma behaald en gaat aan de slag bij kinderopvang Kinderstad Tilburg, om werkprocessen in kaart te brengen en een kwaliteitssysteem op te zetten.