Het Rode Kruis, ContourdeTwern en Quiet Community bieden samen hulp

coronacrisis

Het Rode Kruis heeft samenwerking gezocht met ContourdeTwern en Quiet Community Tilburg voor hulp aan bewoners uit Tilburg en omstreken die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Het Rode Kruis stelt voor hen boodschappenkaarten en voedselpakketten ter beschikking. ContourdeTwern en Quiet Tilburg gaan de boodschappenkaarten en voedselpakketten verdelen onder hulpbehoevende bewoners.

Rolph Dols, wethouder voor onder meer Zorg en Welzijn in Tilburg nam de cheque voor de vierhonderd boodschappenkaarten ter waarde van 35 euro én de honderd voedselpakketten samen met Gon Mevis (directeur/bestuurder ContourdeTwern) en Stefan Jansen (voorzitter Quiet Tilburg) in ontvangst van Heleen van den Berg (Clustermanager Vrijwilligersmanagement en Noodhulp Nationaal bij het Rode Kruis).

Lokale kracht

Het Rode Kruis koos onder meer voor ContourdeTwern en Quiet Tilburg omdat deze organisaties rechtstreeks toegang hebben tot hulpbehoevenden die om welke reden dan ook de weg naar de reguliere hulpverleningsinstanties niet weten te vinden. Bovendien weten de sociaal werkers, buurtwerkers en vrijwilligers van ContourdeTwern exact waar de kwetsbare groepen zich in de wijken bevinden. Wethouder Dols: “Hier komen de expertise en kracht van het Rode Kruis samen met de lokale kracht van het netwerk in Tilburg. ContourdeTwern en Quiet Tilburg zijn bekende, betrouwbare gezichten in de stad die weten hoe ze deze doelgroep het beste kunnen benaderen.” Alle partijen hebben de intentie om de samenwerking in de toekomst verder te intensiveren.

Voedselpakket en boodschappenkaart

De selectie van bewoners die in aanmerking komen voor een voedselpakket of boodschappenkaart vindt plaats op basis van criteria zoals die door het Rode Kruis zijn vastgesteld. Daarmee wil het Rode Kruis stimuleren dat de hulp zich specifiek richt op mensen die buiten alle regelingen vallen, en op mensen die voor andere vormen van voedselhulp niet in aanmerking komen of de weg daarnaar toe nog niet weten te vinden.

Naast de selectie van de bewoners en de verspreiding, waarvoor ContourdeTwern de samenwerking zoekt met onder meer Traverse, Vluchtelingenwerk, het Ronde Tafelhuis en MST mensen in beeld houden, stelt ContourdeTwern haar wijkcentra beschikbaar als ophaalpunt voor de voedselpakketten. Bij mensen die niet zelf in staat zijn de voedselpakketten op te komen halen, zullen sociaal werkers de pakketten thuisbrengen. De voedselpakketten en boodschappenkaarten worden vanaf donderdag 25 juni verdeeld.

Grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp

”De coronacrisis zorgt voor de grootste hulpoperatie van het Nederlandse Rode Kruis sinds de Watersnoodramp. We zijn met onze vrijwilligers en burgerhulpverleners van netwerk Ready2Help druk aan de slag om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel in heel Nederland te ondersteunen. Dat we mensen die in deze crisis nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, helpen met voedselpakketten of boodschappenkaarten is een van onze acties. We zijn blij dat we ook in de regio Tilburg hulpbehoevenden op deze manier kunnen helpen”, aldus Heleen van den Berg, Clustermanager Vrijwilligersmanagement en Noodhulp Nationaal bij het Rode Kruis.