Hierwonen.nl bestaat 10 jaar: tijd voor een nieuwe website

hierwonen

De huizensite Hierwonen.nl bestaat alweer bijna 10 jaar en is in de regio bekend als dé plek waar het volledige huizenaanbod van Van der Weegen Bouwgroep te vinden is. Tijd om de lakens eens op te schudden vond Van der Weegen.

Nieuwe vormgeving

Tijdens de Woonsalon in de Koepelhal op zaterdag 5 november presenteerde Van der Weegen op ludieke wijze de nieuwe vormgeving. Twee modellen werden op de beurs beschilderd in de stijl van het nieuwe logo.

“We hebben bewust gekozen voor een opvallend ruitpatroon om de herkenbaarheid van de site te vergroten. Daarnaast is de site een stuk overzichtelijker gemaakt. In één oogopslag is te zien wat er in verkoop is en komt en er kan worden geselecteerd op plaats, prijs of type woning.”

Hierwonen

Hierwonen is bedoeld voor iedereen die nu of in de nabije toekomst op zoek is naar nieuwe huisvesting in Tilburg en de dorpen rondom. Nieuwe plannen die wat verder in de tijd liggen worden ook vroegtijdig aangekondigd.