Hoppenbrouwers Techniek Beste Werkgever 2017-2018

Beste Werkgever 2017

Afgelopen maand heeft Hoppenbrouwers Techniek het keurmerk Beste Werkgever 2017-2018 gekregen. ‘Beste Werkgever’ is een keurmerk van Effectory en Intermediair en heeft als doel bij te dragen aan een prettiger en transparanter werkklimaat in Nederland. In september hebben zij het medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder de 725 werknemers van Hoppenbrouwers Techniek.

Beste Werkgever 2017-2018

In het onderzoek werd medewerkers gevraagd om hun werkgever te beoordelen op werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Uiteindelijk kwam de totaalscore uit op een gemiddelde van 7,69. Dit cijfer is exact gelijk aan de score van het reguliere medewerkerstevredenheidsonderzoek van Hoppenbrouwers, afgenomen in mei 2017 met als enige verschil dat het onderzoek van Effectory en Intermediair volledig anoniem is.

Hoppenbrouwers mag tot 31 december 2018 met recht het keurmerk Beste Werkgever 2017-2018 voeren. Daarnaast hebben ze drie sterren gescoord, wat betekent dat ze als organisatie ver boven het branchegemiddelde scoren. Hiermee komen ze in de lijst van beste werkgevers van Nederland.

Verbeterpunten

Ondanks het verkregen keurmerk zijn er altijd verbeterpunten. Zo gaven de medewerkers drie prioriteiten op het gebied van verbetering aan:

  • Een betere samenwerking binnen Hoppenbrouwers;
  • Meer open communiceren tussen de teams;
  • Meer waardering voor de medewerkers.

Met deze punten gaat Hoppenbrouwers aan de slag. Met het behalen van dit keurmerk dingen zij in februari 2018 mee naar een podiumplek tijdens de landelijke Beste Werkgevers Award.