Nieuws

Let op! Dit artikel is al 100 dagen oud en wellicht niet meer relevant

HRM101 tip van de week: kabinet sluit pensioenakkoord met werknemers- en werkgeversorganisaties

Goed nieuws voor werkgevers en werknemers met betrekking tot pensioen. Nu op 4 juli 2020 de FNV-leden hebben ingestemd met de inhoud van het akkoord, kan Minister Koolmees de pensioenplannen met de Tweede Kamer gaan bespreken. HRM101 vertelt hier, in samenwerking met specialist Pensioen-coaching, wat meer over.

Pensioenakkoord

De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. Hierdoor nemen de pensioenkosten toe. Ook verandert de arbeidsmarkt en wisselen medewerkers vaker van baan. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Het streven is een toekomstbestendig pensioenstelsel. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over pensioenen en AOW.

De belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

  • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, is inmiddels aangenomen en geldt sinds 1 januari 2020. De AOW-leeftijd komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

  • Flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel

Medewerkers kunnen straks in een persoonlijkere pensioenregeling pensioen opbouwen. De kern van het nieuwe pensioenakkoord is dat in de toekomst het pensioenfonds niet meer een uitkering in euro’s toezegt. De hoogte van de pensioenuitkering blijft wel een relatie houden met het gemiddelde inkomen, maar het bedrag dat vanaf de pensioendatum wordt uitgekeerd, hangt onder andere af van het rendement dat het pensioenfonds maakt.

  • Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen

Het kabinet wil er samen met sociale partners voor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Bijvoorbeeld door omscholing naar lichter werk. Mensen met zware beroepen krijgen de mogelijkheid om zelf eerder te stoppen met werken. Daarom wil het kabinet de komende jaren € 800 miljoen uittrekken en structureel € 10 miljoen per jaar.

  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De Rijksoverheid wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen de premie voor hun verzekering drukken door voor een langere eigen-risicoperiode te kiezen. Een verplichte verzekering verlaagt ook kosten en risico’s voor de samenleving.

En nu? De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat alle details van het pensioenakkoord verder zijn uitgewerkt en vastgesteld. Op dit moment wordt gesproken over invoering van de wijzigingen per 2026.

Informatiebijeenkomsten pensioen(akkoord)

Wil je meer weten over het pensioenakkoord? HRM101 adviseert werkgevers om bewust bezig te zijn met de mogelijkheden, de rechten en plichten rondom pensioen voor hun medewerkers.

HRM101/HLB Van Daal verzorgt daarom na de zomer in samenwerking met Pensioen-Coaching een aantal bijeenkomsten over pensioen en de uitwerking van het pensioenakkoord. Na de zomervakantie zullen ze de data en locaties bekendmaken en werkgevers uitnodigen voor deze sessies.