HRM101 Tip van de week over thuis werken of liever op kantoor? Wat willen je medewerkers?

Thuis werken

Ben je op de hoogte van wat je medewerkers vandaag de dag wensen? Het is namelijk belangrijk goed te luisteren naar wat je medewerkers écht willen, met als doel het maximaliseren van hun werkgeluk. Medewerkers die (werk)gelukkig zijn, vertonen een grotere betrokkenheid en bevlogenheid, wat weer leidt tot betere prestaties en verhoogde bedrijfsresultaten. Weet je al hoe je medewerkers staan tegenover het (op dit moment vele) thuis werken? Zowel nu als met een blik op de toekomst loont het om op de hoogte te zijn van de impact van het thuis werken op het werkgeluk. Wil je hier meer over weten, lees dan deze tip!

Bron: HRM101

Wat willen je medewerkers?

Wegens COVID-19 hebben veel medewerkers afgelopen periode voornamelijk thuis moeten werken. Wanneer de norm van thuiswerken weer teruggeschroefd kan worden is het de vraag of medewerkers dit eigenlijk wel weer zouden willen. Zo wijst onderzoek uit dat ruim 34,1% graag gedeeltelijk thuis wil blijven werken, net zoals zij op dit moment doen. Daarnaast bestaat er ook een groep medewerkers (15,8%) die voor de crisis nooit vanuit huis werkten, maar dit wel graag wil blijven doen. Voor deze groepen die positief aankijken tegenover het thuiswerken staat ook een groep die dit niet meer wenst thuis te werken wanneer dit niet meer nodig is (47,6%). Dit onderzoek maakt dus inzichtelijk dat medewerkers diverse wensen en behoeften hebben en er nog niet één oplossing is. Als werkgever moet je dus goed naar je verschillende medewerkers luisteren en per individu naar een geschikte oplossing zoeken. Wanneer je als werkgever namelijk echt luistert naar wat je medewerkers belangrijk vinden en hoe ze het meest efficiënt en prettig kunnen werken leidt dit tot een verhoging in zowel productiviteit als werkgeluk.

Tip van de week

Om het werkgeluk van je medewerkers daadwerkelijk te kunnen verhogen, moet je eerst weten hoe gelukkig je medewerkers momenteel zijn. Dit kan natuurlijk een echte uitdaging zijn. HRM101 heeft hier de oplossing voor. Wij beschikken namelijk over de expertise en tools om een werkgelukonderzoek uit te voeren. Hierbij krijg je inzicht in het werkgeluk van je medewerkers en adviseren wij je vervolgens om de juiste acties uit te voeren om dit te bevorderen.