HRM101 tip van de week: privékilometers met de auto van de zaak betekent niet altijd bijtelling

bijtelling

Rij jij of jouw medewerkers privékilometers met de auto van de zaak? Wanneer er niet meer dan 500 kilometer privé met de auto in het jaar wordt gereden, vindt er geen bijtelling plaats. HRM101 legt uit hoe dit werkt! 

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wil je die bijtelling voorkomen, dan dien je jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kun je in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

Bijtelling

Voor het privégebruik dat met een auto van de zaak gemaakt kan worden, geldt als uitgangspunt een bijtelling die wordt uitgedrukt in een percentage van de cataloguswaarde. In 2020 is dit standaard 22%. Voor elektrische auto’s is de bijtelling 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000, daarboven 22%. Voor auto’s die vóór 2020 voor het eerst op kenteken zijn gezet, kunnen ook andere percentages gelden.

Bewijs leveren

Wie de bijtelling wil voorkomen, moet desgevraagd bewijs leveren dat met de auto niet meer dan 500 km privé in het jaar is gereden. Voor dit bewijs is een sluitende rittenstaat volgens de voorschriften van de Belastingdienst een mogelijkheid, maar niet verplicht. Je mag dit bewijs dus ook op andere manier leveren. Dit is vormvrij, dus je mag zelf weten hoe.

Achteraf opgestelde rittenkaart

Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van een achteraf opgestelde rittenstaat en een zogenaamd tellerrapport. De inspecteur ging hiermee niet akkoord, maar het gerechtshof in Arnhem wel.

Tellerrapport

Een tellerrapport kan kosteloos online bij de RDW (www.rdw.nl) worden aangevraagd en geeft een overzicht van geregistreerde tellerstanden die onder meer bij de keuring van de auto zijn verzameld.

Aanvullend bewijs

De dga van een bv gebruikte het tellerrapport voor het leveren van bewijs dat ze met de haar ter beschikking gestelde bestelauto niet meer dan 500 km privé had gereden. Ze gebruikte als bewijs ook facturen, foto’s, een werkplaatsbon van de garage en verklaringen van haar personeel. Het hof vond dat het bewijs geleverd was en verscheurde de naheffing.

Tip

Vergeet dus niet om je medewerkers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om de rittenkaart achteraf op te stellen en in te dienen. Op deze manier kunnen je medewerkers een eventuele bijtelling voorkomen.