Huisbezoeken Kruidenbuurt

De gemeente Tilburg is samen met partners al geruime tijd bezig om de Kruidenbuurt een
extra impuls te geven. Bewoners hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over hun
inkomen, werk en de opleiding van hun kinderen. Uit de cijfers die de gemeente heeft over
de wijk blijkt dat deze zorgen terecht zijn.

“Gezinnen hebben problemen de eindjes aan elkaar te knopen en er is niet altijd een vaste
bron van inkomsten”, aldus wethouder Gon Mevis (impulswijken). “Ook huishoudens met
een vast inkomen leven vaak onder de armoedegrens. Daarom wijzen we de inwoners de
komende periode op de mogelijkheden die er zijn om hun inkomen te verbeteren.” Het
project wijkgerichte interventie-aanpak is onderdeel van de impulswijken aanpak van de
gemeente. Verschillende partijen werken gezamenlijk tien jaar lang aan het oplossen van
problemen in de Kruidenbuurt, Stokhasselt, Groenewoud, Groeseind-Hoefstraat en
Trouwlaan-Uitvindersbuurt.

Aanpak
Aan de wijkgerichte interventie-aanpak nemen naast de gemeente diverse partners deel:
Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Arbeidsinspectie, RDW, Essent, Brabant
Water, (vreemdelingen)politie en woningcorporaties. De wijkgerichte interventie-aanpak is
gestart met een onderzoek. Uit het onderzoek onder 2.000 adressen blijkt dat een groot
deel van de mensen mogelijk recht heeft op voorzieningen, maar daar géén gebruik van
maakt. Ook blijkt dat een aantal mensen gebruik maakt van voorzieningen, terwijl ze er
mogelijk géén recht op hebben.

Mevis: “De gemeente en andere organisaties steken veel geld en energie in het verbeteren
van de situaties van de wijkbewoners. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat mensen
voorzieningen niet misbruiken. Ook dat zullen we met het project aanpakken.”

Huisbezoeken
De inwoners van de Kruidenbuurt zijn woensdag 7 oktober op een bewonersavond
geïnformeerd over de interventie-aanpak. De komende periode gaan de partijen het gebruik
van inkomensondersteunende maatregelen stimuleren en misbruik van voorzieningen
aanpakken. Daarbij kunnen medewerkers van instellingen bij mensen in de wijk op
huisbezoek gaan. Naast bezoeken aan woonadressen worden ook bedrijven bezocht. In
totaal worden vanaf deze maand tot en met mei 2010 ongeveer