IC ’s ziekenhuizen bundelen krachten

Negen ziekenhuizen in Brabant en Zeeland bundelen de krachten op het gebied van intensive care zorg (IC). Door vergrijzing en toenemende technische mogelijkheden komen steeds meer mensen in Nederland op de IC. Dit vraagt extra inspanning en investeringen van ziekenhuizen. Door intensief samen te werken kunnen de ziekenhuizen gebruik maken van elkaars kracht en kunde. Daardoor kunnen patiënten sneller intensieve zorg krijgen als ze die nodig hebben.

De kwaliteitsverbetering moet onder meer bereikt worden door het delen van kennis, het indien nodig uitwisselen van personeel en het schuiven met patiënten waardoor benodigde opnameplaatsen eerder vrij komen. Daarmee wordt zorg die nu al op een hoog niveau staat, nog verder verbeterd, stelt intensivist Peter Bijlstra van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, die initiatiefnemer van de samenwerking is.

Samenwerken
Met het convenant willen de ziekenhuizen bereiken dat patiënten altijd de gewenste intensive care behandeling kunnen krijgen. In eerste instantie in het ‘eigen’, lokale ziekenhuis, maar als dat nodig is ook op een intensive care van een hoger niveau. Op medisch gebied kunnen de ziekenhuizen onder meer elkaar consulteren, en samenwerken bij het opstellen van zorgprotocollen, zodat de werkwijze in alle ziekenhuizen op dezelfde goede manier geborgd is. Vooral belangrijk is echter dat de ziekenhuizen, indien nodig, patiënten van elkaar overnemen, zodat de beddencapaciteit beter benut wordt. Ook wordt samengewerkt op het gebied van scholing en het uitwisselen van de intensivisten.
IC’s zijn onderverdeeld in drie categorieën, die aanduiden hoe zaken als logistiek, apparatuur en beschikbaarheid van intensivisten geregeld zijn. Zo is op een IC van niveau 1 meestal alleen op werkdagen overdag een intensivist aanwezig, terwijl dat bij niveau 3 IC’s 24 uur per dag is. In het convenant is bijvoorbeeld geregeld dat niveau 1 IC’s overleg kunnen plegen met intensivisten van ziekenhuizen met een niveau 3 IC.

Negen ziekenhuizen
De negen ziekenhuizen die het convenant hebben ondertekend zijn:
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Vlissingen, Goes)
Amphia Ziekenhuis (Breda) 
Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal)
Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch)
Lievensberg ziekenhuis (Bergen op Zoom)
St. Anna Ziekenhuis (Geldrop)
St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg)
TweeSteden ziekenhuis (Tilburg, Waalwijk)
Ziekenhuis Bernhoven (Oss, Veghel)