Impuls voor de skyline, betaalbare appartementen en veel meer: Stappegoor wordt flink doorontwikkeld komende jaren

Dat we in Tilburg bouwen aan een prachtige stad, weten we inmiddels langer. De Piushaven is een prachtige locatie waar het met name in de zomer fantastisch vertoeven is, de Spoorzone borgt het rauwe randje van de stad met hippe tentjes, het Spoorpark is het Central Park van de stad en in het Dwaalgebied dwaal je langs kleine boetiekjes en fantastische horeca. Maar ook Stappegoor wordt de komende jaren flink doorontwikkeld tot een prachtig gebied om te wonen, werken, studeren, sporten en recreëren. De eerste beelden zijn inmiddels openbaar en zien er veelbelovend uit!

Stappegoor wordt dan ook een levendig, modern en groen gebied waar het zowel overdag als in de avonduren goed vertoeven is. Het gebied wordt – als het aan gemeente Tilburg ligt – een nieuwe parel in een groeiende stad waar sterk behoefte is aan meer woningen.

Zo komen er 1000 (grotendeels) betaalbare woningen bij op Stappegoor, een parkeergarage, aanpassing van de infrastructuur met onder andere een fietsbrug, (her)inrichting van de openbare ruimte, verbeteren van de langzaam verkeersroutes en een Stappegoorboulevard. Als het aan het college van burgemeester & wethouders ligt, wordt dit het toekomstbeeld voor het Stappegoorgebied. Hiervoor vraagt de gemeente 10,2 miljoen subsidie aan bij het Rijk. Uitsluitsel over de aanvraag wordt begin 2021 verwacht. Vooruitlopend op een positief besluit tekende het college intentieovereenkomsten met Tiwos, BPD en Consortium Stappegoor. Samen onderzoeken zij de haalbaarheid van de plannen.

Ook werkt de gemeente op verzoek van de gemeenteraad samen met ondernemers aan het Olympiaplein aan het vergroenen, herinrichten en veraangenamen van het plein.

Wonen op Stappegoor

In totaal gaat het om vijf vastgoedontwikkelingen en verschillende ontwikkelingen in de openbare ruimte. BPD wil op de Appenijnenstrook (langs de Stappegoorweg) én op de parkeerplaats voor de Ireen Wüst ijsbaan circa 550 appartementen realiseren. Achter T-Kwadraat heeft het Consortium Stappegoor plannen voor de ontwikkeling van ‘Wonen in het StappegoorPark’, een appartementencomplex met circa 175 woningen. Aan de Ringbaan-Zuid heeft Tiwos plannen voor een tijdelijk complex met 80 tot 90 kleine appartementen voor zogenaamde spoedzoekers; mensen met een urgent huisvestingsprobleem. Daarnaast wil Tiwos de ‘Poort van Stappegoor’ met 199 appartementen realiseren aan de Ringbaan Zuid tegenover het zwembad Stappegoor.

Van alle nieuwe woningen valt 50% in de categorie ‘betaalbaar wonen’. Dit is sociale huur (maandhuur maximaal 650 euro per maand), middenhuur en sociale koop (tot € 310.000). Om plek te maken voor de woningen verdwijnt onder andere het parkeerterrein tussen het zwembad en de Jumbo XL. Hier komt een nieuwe parkeergarage in de plaats met daar bovenop en tegenaan woningbouw. De gemeente is met partijen uit het gebied in gesprek over de ontwikkelingen.

Meer informatie

Mocht de subsidieaanvraag worden goedgekeurd, kan eind 2022 mogelijk de schop de grond in. Het project van de tijdelijke wooneenheden van Tiwos aan de Ringbaan-zuid wordt waarschijnlijk al in 2021 gerealiseerd. De totale ontwikkeling (woningen, parkeren, openbare ruimte) duurt tot eind 2028. Hieronder vind je alvast wat toekomstschetsen van het gebied.