Informatiemarkt over mantelzorg in het St. Elisabeth

In het kader van de Dag van de Mantelzorg houdt het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg dinsdag 10 november een grote informatiemarkt. Diverse hulporganisaties presenteren zich tussen 10.00 en 15.00 uur in de Medische Boulevard (hoofdingang) van het ziekenhuis.

Iedereen die langdurig en intensief voor een zieke naaste zorgt is mantelzorger. De zorg zou er in Nederland anders uitzien en onbetaalbaar zijn zonder deze hulpverleners. De vraag naar mantelzorg stijgt door de vergrijzing van de bevolking en het overheidsbeleid om de zorg steeds meer thuis te laten plaatsvinden.

Vaak is niet bekend wat de verschillende organisaties kunnen betekenen voor thuiswonende hulpbehoevenden en hun mantelzorgers. De informatiemarkt in het St. Elisabeth Ziekenhuis biedt hiervan een overzicht, variërend van hulp in de huishouding tot hulp bij het verkrijgen van een Persoons Gebonden Budget. Ook wordt veel informatie gegeven over hulpmiddelen, waar ze verkrijgbaar zijn en of ze worden vergoed.

Thebe, Contour, LoketZ, MEE, de Twern en Expertisecentrum Mantelzorg verlenen hun medewerking aan de informatiemarkt, die op initiatief van de zorgeenheid Neurologie en het Patiëntenservicebureau van het ziekenhuis plaatsvindt.