Informele zorg in het zonnetje gezet!

Op maandag 26 januari jl. zijn enkele vrijwilligers, die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt voor de Informele Zorg van Contour, in het zonnetje gezet. Mevrouw Corrie Elias (bezoekvrijwilliger) en mevrouw Meggy Bok (vrijwilliger Oppas gehandicapt kind) kregen een prijs uitgereikt, omdat ze actief nieuwe vrijwilligers hadden geworven.

Mevrouw Irma Lamers (Home Start-vrijwilliger), mevrouw Annet Zagers (bezoekvrijwilliger en vrijwilliger Samenspraak) en de heer Johan de Man (vrijwilliger Oppas gehandicapt kind) hadden een prijs verdiend, omdat ze op een boeiende wijze hadden verhaald over hun ervaringen als vrijwilliger. Een extra prijs was uitgeloofd voor mevrouw Carola Donders (zie foto), die zich al jarenlang vol enthousiasme inzet voor Samenspraak. Stuk voor stuk zijn het echte ambassadeurs, waar Contour trots op is en die een stukje waardering van harte is gegund.

Wethouder Gon Mevis reikte de prijzen aan de ware ambassadeurs van Contour – Informele Zorg uit. Hij had voor ieder van de aanwezige prijswinnaars een welgemeend woordje.             

De prijzen waren verbonden aan een actie die in het najaar van 2008 had plaatsgevonden. Om mensen te kunnen blijven helpen was en is Contour – Informele Zorg nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarvoor had zij de hulp ingeroepen van de huidige vrijwilligers van Contour. Zij werden gevraagd of zij mensen in hun omgeving kenden die graag vrijwilliger zouden willen worden. Diegenen die ook daadwerkelijk een nieuwe, geschikte vrijwilliger konden aanmelden dongen mee naar de hoofdprijs: een ballonvaart voor twee personen. Daarnaast werd aan vrijwilligers de vraag voorgelegd of zij hun ervaringen als vrijwilliger eens voor ons op papier wilden zetten. Ook aan deze vraag was een prijs verbonden, namelijk een uitstapje ter waarde van € 50,00.