Inschrijving geopend voor de Lanciersprijs van Regionaal Archief Tilburg

lanciersprijs

Regionaal Archief Tilburg schrijft voor de tweede keer een prijs uit voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de collectie. In 2017 werd de prijs gewonnen door Willem Vermeulen met een informatica-scriptie. Doel van de Lanciersprijs is het stimuleren van onderzoek in de uitgebreide collectie bronnen. Wie volgt Willem op?

Willem Vermeulen won de Lanciersprijs met zijn bacelorscriptie informatica Domestic migration in the Tilburg region and Rotterdam between 1815 and 1900: a data driven analysis. Door gebruik te maken van open data maakte hij een grondige analyse van een negentiende-eeuws migratievraagstuk met behulp van informatica. Heel innovatief!

12 kilometer historisch materiaal

In totaal beheert het archief in Tilburg ruim 12 kilometer aan historisch materiaal. Dit zijn onder andere documenten, kranten, kaarten, plattegronden, bevolkingsregisters, foto’s, films, negatieven, geluidsbanden, ansichtkaarten, bidprentjes, posters en affiches. Dagelijks wordt hierin onderzoek gedaan, voornamelijk door mensen die stamboomonderzoek verrichten of die een bouwtekening nodig hebben. Eén van de strategische speerpunten van het archief is het bevorderen van archiefonderzoek, liefst zo breed mogelijk, dus ook in minder voor de hand liggend materiaal. De Lanciersprijs is daarin een stimulans.

Lanciersprijs

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een onderzoeker die de bronnen van Regionaal Archief Tilburg heeft gebruikt en daarvan een (digitale) weerslag heeft gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een scriptie, een film of documentaire, een roman, theaterstuk of game, een publicatie op internet, een gedrukte publicatie of zelfs in een andere vorm. Voorwaarde is dat een substantieel deel van het onderzoek is uitgevoerd in de collectie van Regionaal Archief Tilburg, eventueel in combinatie met onderzoek in een ander archief. Het gebruik van de bronnen moet verifieerbaar zijn. De jury bestaat uit Theo Thomassen (emeritus hoogleraar archiefwetenschap), Ad van den Oord (zelfstandig gevestigd historisch onderzoeker en publicist) en Astrid de Beer (projectleider Regionaal Archief Tilburg). De juryleden zullen onder andere letten op de creatieve manier van het gebruik van de bronnen en het vernieuwende in de presentatie van de resultaten.

Iedereen die tussen 1-3-2017 en 1-3-2019 een (digitale) publicatie heeft gepresenteerd of een thesis/scriptie heeft geschreven waarvoor onderzoek in bronnen van Regionaal Archief Tilburg is gedaan, kan deze publicatie indienen. Inzendingen kunnen tot en met 1 maart 2019 worden opgestuurd naar de jury via lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.nl. Op 1 april 2019 wordt de shortlist bekend gemaakt. Op 18 april 2019 is de prijsuitreiking. Van de genomineerden wordt verwacht dat ze hun onderzoek die dag ook presenteren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 750.