Interactieve Keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker

‘Samen met patiënt beste behandeling kiezen’

Een interactieve website die patiënten met prostaatkanker helpt de goede behandeling te kiezen. Dat is kort samengevat de ‘Keuzehulp’ die is ontwikkeld door dr. Paul Kil, uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, dr. Marieke de Vries van de Universiteit van Tilburg en ir. Regina The van hetZorgKeuzeLab. De Keuzehulp wordt donderdagmiddag 17 april gelanceerd.
Dr. Kil: “De patiënt vult thuis online de Keuzehulp in, waarna we de resultaten samen in het ziekenhuis bespreken. Want uiteraard blijft de keuze van een behandeling op maat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van patiënt en arts.”
Kil heeft hoge verwachtingen van zijn Keuzehulp. “Het zorgt ervoor dat de patiënt veel beter wordt geïnformeerd en dat hij meer begrip krijgt voor de ziekte. De patiënt wordt volledig bij de keuze voor de voor hem optimale behandeling betrokken, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met zijn eigen voorkeuren. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere kwaliteit van leven”.

Moeilijk kiezen

Voor  prostaatkanker in een vroeg stadium zijn meestal meerdere gelijkwaardige behandelingen mogelijk: operatie, bestralen of afwachten met de behandeling. Het is voor patiënten moeilijk kiezen tussen deze behandelopties. Welke behandeling het beste is, hangt namelijk vaak af van de bijwerkingen van deze keuze. Kil: “Het unieke en innovatieve van deze Keuzehulp is dat we aan de patiënt vragen om zelf te benoemen wat hij wil (opereren, bestralen, afwachten), wat hij belangrijk vindt, maar ook wat hij per se niet wil. Voor de een zal een bijwerking als verlies van erecties niet zo’n probleem zijn, terwijl dat voor een ander ondenkbaar is. Daar kunnen we in de keuze rekening mee houden. Met behulp van de Keuzehulp kunnen we voor elke patiënt de voor hem beste keuze maken.”

Wetenschappelijk onderzoek

Kil kreeg voor het ontwikkelen van de keuzehulp ondersteuning van dr. Marieke de Vries van de afdeling sociale psychologie, Universiteit van Tilburg. “Aan het in gebruik nemen van de website is ook een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld”, vertelt Kil. “Romy Lamers, arts-onderzoeker bij ons op de afdeling Urologie en Maarten Cuypers, psycholoog-onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, gaan de keuzehulp in achttien verschillende ziekenhuizen in gebruik nemen. Zij doen vervolgens onderzoek naar de waarde er van. We willen weten of patiënten die de Keuzehulp hebben gebruikt uiteindelijk meer tevreden zijn over hun keuze.”

Landelijk project

De Keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker is mede ontwikkeld en gebouwd door het ZorgKeuzeLab. Het bijbehorende onderzoek is mogelijk gemaakt door CZ. De zorgverzekeraar heeft de drie ziekenhuizen die actief zijn op het gebied van keuzehulpen bij prostaatkanker verenigd in een landelijk project onder de naam JIPPA (Joint Implementation Prostate cancer PAtient centered care). Naast het Elisabeth-TweeSteden nemen hier tevens UMC St Radboud en VU Medisch Centrum aan deel. Ook deze ziekenhuizen hebben eigen keuzehulpen ontwikkeld.
Het doel van JIPPA is om landelijk het gebruik van keuzehulpen bij prostaatkanker te stimuleren en gezamenlijk onderzoek te doen naar de toepassing ervan. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de keuzehulpen te verbeteren. Daarnaast wordt onder meer gekeken welke vorm van keuzehulp voor welke patiënt het meest geschikt is. Na afloop van het onderzoek worden de keuzehulpen op één portaal aangeboden, met concrete aanbevelingen voor optimaal gebruik in de dagelijkse praktijk.
elisabehtziekenhuis-dr-pjm-kil