Joep Hubben nieuw lid RvT St. Elisabeth Ziekenhuis

Prof. mr. J.H. (Joep) Hubben is per 1 juni 2009 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. De Raad van Toezicht bestaat daardoor weer uit vijf leden.

Hubben studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Nijmeegse universiteit en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was een aantal jaren werkzaam als toegevoegd inspecteur bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en promoveerde in die periode tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna maakte Joep Hubben de overstap naar de rechterlijke macht en was hij tot 1992 werkzaam als rechter (raadsheer) in het Gerechtshof Arnhem. Sinds 1987 was hij bovendien bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der rechtsgeleerdheid.

In 1992 maakte Joep Hubben de overstap naar de advocatuur. Bij Nysingh advocaten- notarissen NV legt hij zich volledig toe op de specialisatie gezondheidsrecht en is hij ook voorzitter van de sectie gezondheidsrecht.

Zijn werk als advocaat is Joep Hubben steeds blijven combineren met het universitair onderwijs en onderzoek. Van 1999 tot 2004 was hij hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, faculteit der rechtsgeleerdheid, terwijl hij vanaf 2004 deze functie in deeltijd vervult aan de Rijksuniversiteit Groningen, zowel aan de juridische faculteit als binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

In de afgelopen jaren vervulde Joep Hubben vele nevenfuncties, waaronder voorzitter van de Sectie Terbeschikkingstelling van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, raadadviseur op het ministerie van Justitie en meerdere bestuurlijke functies in de gezondheidszorg. Hij is verder onder meer Voorzitter van de Raad van Toezicht van de KEG Viataal Groep.

De Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis bestaat per 1 juni 2009 uit: prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter), drs. J.M.A. Schalken, ir. P.J.A. van Schijndel, mr. A.M. van Blerck – Woerdman en prof. mr. J.H. Hubben.