Kompaan en De Bocht gaat verder als Sterk Huis

Sterk Huis

Kompaan en De Bocht gaat verder onder een nieuwe naam: Sterk Huis. Na de fusie van ‘Kompaan’ en ‘De Bocht’ in 2009, de sluiting van locatie De Bocht aan de Tilburgseweg en de verhuizing naar de Rillaersebaan in Goirle dit voorjaar, is dit de volgende stap in de positieve ontwikkelingen van de organisatie.

Ontwikkelen in kennis en hulpverlening

Afgelopen jaren is het werkveld van de hulpverlening en de rol van Kompaan en De Bocht flink veranderd. Sterk Huis bouwt door aan de krachtenbundeling vanuit jeugdzorg en vrouwenhulpverlening en kan daardoor steeds beter kennis over veiligheid, opgroeien en ontwikkeling combineren. Sterk Huis is er voor iedereen die er op eigen kracht niet meer uitkomt. Een warme en veilige omge­ving om met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen of in tijden van crisis tot rust te komen en hulp te vinden. En te bouwen aan een veilig en zelfstan­dig leven.

Stoppen met dweilen met de kraan open

Vanuit de kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties, investeert Sterk Huis sinds de fusie in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Ernstige problemen binnen een gezin ontstaan niet van de ene op de andere dag. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bijna altijd uitingsvormen van ellende die vaak al veel eerder te signaleren is en soms al bijna te voorspellen is. Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis “We zien het als onze maatschappelijke opdracht grote problemen in gezinnen eerder in beeld te krijgen zodat problemen niet van generatie tot generatie worden overgedragen. We willen stoppen met dweilen met de kraan open”

Officiële opening

In het voorjaar van 2018 zal Sterk Huis de opening van de nieuwbouw groots vieren. Een feestelijke opening waarbij medewerkers en cliënten de nieuwe organisatie presenteren en officieel openen.

Sterk Huis

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Warme en veilige opvang en behandeling bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Met deskundige en innovatieve behandeling worden trauma’s verwerkt en gebouwd aan een stevige ontwikkeling om gezinnen sterk te maken voor een veilige en kansrijke toekomst.

Vanuit de kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties, investeert Sterk Huis in het eerder signaleren van risico’s en voorkomen van grote problemen. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat van de bekende problemen op scholen, in wijken, op scholen en bij huisartsen, draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.