Kortere wachttijden voor patiënten in apotheken ETZ

Kortere wachttijden

De in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gevestigde poliklinische apotheken DeLeij en De Donge hebben als 150ste apotheek in de regio het ‘Convenant digitaal verzenden medicatievoorschrift via het LSP’ ondertekend. Dit zal zorgen voor kortere wachttijden.

Foto: ETZ Fotografie & Film | Joost Pistorius

Kortere wachttijden

Instemmen met het convenant leidt voor alle betrokkenen tot voordelen. Zoals: kortere wachttijd voor de patiënt, minder printen en faxen. Maar ook verhoging medicatieveiligheid en verschuiving van werklast in de apotheek van frontoffice naar backoffice.

Apotheker Esther Pels: “We staan volledig achter dit convenant. We juichen het onder meer toe dat alle betrokken partijen zich inspannen om het receptenverkeer te digitaliseren. Daar sluiten we ons uiteraard graag bij aan.”

Jaap-Jan de Rooij, beheerder LSP bij REN West-Brabant: “Ondertekening van het convenant door apotheken DeLeij en De Donge toont de wil tot samenwerking en stroomlijning van informatieprocessen in de regio.”

De wachttijd in de apotheek wordt korter doordat het recept al kan worden voorbereid, voordat de patiënt aan de balie staat. Een belangrijk pluspunt is de verhoging van de medicatieveiligheid, want door volledig digitaal te werken is er minder kans op fouten. Bij overname tijdens de verwerking dan bij een papieren medicatievoorschrift. Verder kan de patiënt zelf aangeven naar welke apotheek hij of zij wil gaan en de patiënt hoeft vervolgens zelf geen zorg te dragen voor het recept.

Landelijk model

VZVZ, de AMWB (apothekersvereniging Midden- en West Brabant) en REN West-Brabant hebben gezamenlijk het convenant opgesteld. Dit convenant is inmiddels door 9 grote instellingen en 150 openbare apotheken in Brabant en Zeeland ondertekend. Op de website van REN staat het convenant en de deelnemerslijst.

In samenwerking met RZCC en VZVZ wil REN West-Brabant het – nu nog – regionale convenant laten uitgroeien tot een landelijk model. Apotheken die het convenant ook willen ondertekenen, kunnen contact opnemen met REN via lsp@renwbr.nl.