Laat je zien en voorkom een boete!

Onder het motto ‘Ik wil je zien’ zal de politie in de regio Midden-Brabant de komende maanden intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. De actie start op maandag 22 oktober en loopt tot en met 13 januari 2013. De actie richt zich vooral op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Tijdens de hele handhavingperiode zal door de politie meteen verbaliserend worden opgetreden. De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voeren tijdens de actieperiode zo veel mogelijk
preventieve fietsverlichtingscontroles uit, bij voorkeur op scholen. Alle basis- en voortgezet
onderwijsscholen in de regio ontvangen een lesbrief over fietsverlichting en een set
campagnematerialen. Bovendien worden alle leerlingen uitgenodigd mee te doen met de grote prijsvraag 'Ik wil je zien'. Zij maken een slogan en tekening waarmee ze anderen duidelijk maken waarom verlichting en zichtbaarheid in het donker zo belangrijk is. Prijzen variëren van een speelgoedcheque en een gastoptreden van het Brabant Veilig Voorlichtingsteam op school (voor de basisscholen) tot een glow in the dark fiets voor het voortgezet onderwijs.

Door middel van berichten in de media en lessen op scholen wordt de verlichtingsactie aangekondigd en wordt het belang van goede fietsverlichtingsactie nog eens onderstreept.

Iedereen die door politie of Veilig Verkeer Nederland wordt gecontroleerd kan een antwoordkaart krijgen. Door die in te zenden maakt men kans op één van de 8 glow in the dark fietsen die door de gemeenten in de regio Midden-Brabant voor de actie beschikbaar zijn gesteld.

De actie is een gezamenlijk initiatief van alle 8 gemeenten die in de regio Midden-Brabant samenwerken, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en de provincie Noord-Brabant. Ook in de andere regio's in Brabant wordt aan de actie aandacht besteed. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijkste doel van de actie dat we met zijn allen begrijpen dat als het schemerig genoeg is, het aandoen van je fietsverlichting er gewoon bij hoort. Je gebruikt je verlichting niet alleen om zelf beter te zien, maar om beter zichtbaar te zijn voor anderen. En dat is in deze tijd van het jaar, met mist, regen, beslagen autoramen en veel duisternis geen overbodige luxe. Kortom, val op, daar kun je mee thuiskomen!