Laatste kans op tentoonstellingen in De Pont

De tentoonstellingen RIOT van Isaac Julien en Rincé Alien van Emma van der Put zijn nog tot en met aanstaande zondag te bezoeken. Hierna vertrekken de tentoonstellingen. Twijfel dus niet en ga dit weekend nog langs bij De Pont om deze kunstwerken te aanschouwen.

RIOT van Isaac Julien

De films van Isaac Julien (Londen, 1960) zijn een mengeling van feit en fictie, esthetiek en kritische reflectieIn de afgelopen jaren is ook de architecturale opstelling van de projectieschermen een opvallend gegeven. De recente filminstallatie Playtime is daarvan een spectaculair voorbeeld. Dit werk vormt het hart van deze tentoonstelling. Daarnaast wordt met een achttal films in ‘single screen’ versie een overzicht gegeven van Juliens oeuvre uit de afgelopen dertig jaar. Grote fotowerken, die in nauwe samenhang met de films zijn ontstaan, maar als op zichzelf staande kunstwerken functioneren, completeren de expositie.

Rincé Alien van Emma van der Put

Emma van der Put (’s-Hertogenbosch, 1988) studeerde in 2010 af aan AKV St. Joost met Scenes uit een avond. Toen al werkte ze met zogenaamde ‘ready-made sets’. Ook in de films die volgen, beperkt ze zich tot het registreren van dat wat er gebeurt op een bestaande locatie, zonder setbelichting of enscenering. Die plekken kiest ze op basis van een persoonlijke weerstand. Het zijn bijvoorbeeld volksfeesten en kermissen die ze nooit zou bezoeken als ze niet het idee had er iets mee te kunnen doen in haar werk. Zo onderzoekt ze in haar videowerken hoe ze zich verhoudt tot situaties die haar een gevoel van ongemak bezorgen.