Legitimatie vanaf 1 juni verplicht in Tilburgse ziekenhuizen

Patiënten moeten zich voortaan kunnen legitimeren bij een bezoek aan het St. Elisabeth Ziekenhuis of het TweeSteden ziekenhuis. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Vanaf 1 juni zijn alle Nederlandse ziekenhuizen en andere zorgaanbieders verplicht om het burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij de gegevensuitwisseling van patiënten. Het BSN helpt persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en maakt declareren eenvoudiger.

Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat het sofinummer vervangt. Het staat in of op paspoort, rijbewijs of de identiteitskaart.

St. Elisabeth Ziekenhuis
Aan patiënten die voor het eerst het St. Elisabeth bezoeken, wordt gevraagd zich aan de balie van ‘Opname- en patiëntenregistratie’ (in de centrale hal) te registreren en identificeren. Ook eerder in het ziekenhuis geregistreerde patiënten moeten zich bij een bezoek aan een nieuwe specialist opnieuw identificeren bij ‘Opname- en patiëntenregistratie’. Aan patiënten die niet nieuw zijn in het St. Elisabeth en die geen nieuwe specialist bezoeken, wordt op een later tijdstip gevraagd zich bij de balie van ‘Opname- en patiëntenregistratie’ te identificeren. 

TweeSteden ziekenhuis
In het TweeSteden ziekenhuis worden alle patiënten verzocht zich te laten registreren en identificeren. Dit gebeurt bij het ‘Afsprakenbureau’ en bij de ingangen van het ziekenhuis. Voor beide ziekenhuizen geldt dat (nieuwe) patiënten worden verzocht tijdig voor afspraken aanwezig te zijn in verband met de registratie. Het meebrengen van een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument volstaat voor de registratie. Patiënten die in beide ziekenhuizen patiënt zijn, moeten zich ook in beide ziekenhuizen laten identificeren.