Livius zamelt in voor Books 4 Life

Heeft u thuis boeken in de kast die u niet meer leest en wilt u er eigenlijk wel vanaf? Dan is dit het moment om ze weg te doen. Van 1 t/m 22 februari kunt u uw overbodige boeken inleveren bij boekhandel Livius in de Nieuwlandstraat te Tilburg. Deze boekhandel zamelt drie weken lang boeken in voor Books 4 Life.

Een tweede leven en een beter leven

Books 4 Life is een tweedehandsboekwinkel (locatie: universiteit van Tilburg, gebouw C.) die uw boeken weer verkoopt en de opbrengst daarvan naar goede doelen overmaakt. Vorig jaar brachten de tweedehandsboeken via Books 4 Life ruim 15.000 euro op. Door inlevering van uw boeken snijdt het mes aan twee kanten: allereerst krijgen uw boeken een tweede leven en worden ze weer gelezen. Daarnaast krijgen mensen in ontwikkelingslanden een beter leven door uw bijdrage aan projecten op het gebied van huisvesting en onderwijs.

De spelregels

Als u boeken heeft dan zijn de regels als volgt: graag aanleveren in (kleine) dozen. De boeken dienen er nog redelijk goed uit te zien (verkoopbaar). Geen tijdschriften of encyclopedieën. Ook geen boeken van Lekturama en Readers Digest, net zo min als afgeschreven bibliotheekboeken en verouderde studieboeken (ouder dan 5 jaar). Verder is alles van harte welkom.