Mantelzorg in gemeente Tilburg honderden miljoenen waard

Mantelzorg

In maart 2021 werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Mantelzorgcijfers in Tilburg 

In de gemeente Tilburg zijn jaarlijks 67 duizend mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. Samen besteden zij ruim 21 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 191 miljoen en 314 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers uit Tilburg maken daarnaast 24 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

In de papieren 

Als mantelzorgers uit Tilburg er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Voor Tilburg schat Ecorys die kosten tussen de 428 miljoen en 587 miljoen euro per jaar. Tilburg krijgt vanuit het Rijk bij benadering 1,9 miljoen euro voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. ContourdeTwern coördineert de ondersteuning en advies aan mantelzorgers in de gemeente Tilburg. In tegenstelling tot andere gemeenten heeft gemeente Tilburg het afgelopen jaar niet op de ondersteuning aan mantelzorgers bezuinigd. De verdere afname van de intramurale zorg zorgt echter voor een toename op de druk van mantelzorgers en daarmee ook op de ondersteuningsbehoefte. Daardoor zullen in de toekomst extra investeringen nodig zijn.

 Onschatbare waarde

Lisette Kleppe, manager bij ContourdeTwern: “Dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn voor hun directe omgeving en de samenleving als geheel wisten we al langer. Met dit onderzoek krijgen we ook cijfers gepresenteerd die inzicht geven in de financiële waarde die ze vertegenwoordigen. Eens te meer blijkt hoe ontzettend waardevol mantelzorg is en hoe belangrijk het is om te blijven investeren in mantelzorgers en hun ondersteuning.”