logo

Meer fietsers in de stad

Meer Tilburgers fietsen, het aantal aangiftes van gestolen fietsen is in 2008 toegenomen. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Fietsmonitor 2009. De monitor geeft een beeld van bijvoorbeeld het aantal fietsers op de fietspaden, het gebruik van stallingen, diefstal, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de fietspaden van 2006 tot en met 2008. Wethouder Johan van de Hout (verkeer en vervoer): “Meer mensen fietsen, er is een positieve trend zichtbaar. Het fietsgebruik lijkt jaarlijks met een procent toe te nemen. En daarmee lijken we onze ambitie uit het coalitieakkoord te realiseren.”

Meer resultaten
In 2008 is het aantal fietsers op de Sternetroutes met 2% toegenomen ten opzichte van 2006. Maar de fietsmonitor heeft nog meer resultaten opgeleverd:
• Het gebruik van de bewaakte stallingen is toegenomen.
• Het opknappen van de fietspaden verloopt volgens planning.
• Het aantal zware fietsongevallen blijft dalen.
• De waardering over de bereikbaarheid van het centrum per fiets is toegenomen.
• Er zijn minder verkeerd gestalde fietsen geruimd, maar het aantal geruimde weesfietsen is juist toegenomen.

Fietsbeugels
Uit de fietsmonitor blijkt dat het aantal bewaakte stallingen en de toegankelijkheid positief wordt gewaardeerd. De bewegwijzering naar deze stallingen en het aantal fietsbeugels op straat daarentegen minder. De gemeente blijft in 2009 en 2010 het aantal fietsbeugels uitbreiden. “En daarmee hopen we voor een deel het aantal fietsendiefstallen tegen te gaan. Ook gebruiken we sinds vorige maand een reader om te controleren of geruimde fietsen gestolen zijn”, aldus wethouder van den Hout. Overigens is het aantal fietsbeugels in de stad de afgelopen periode al fors uitgebreid. Rond de jaarwisseling worden de fietsenstallingen opgenomen op de bewegwijzering.

Tilburg fietst!
De gemeente wil graag dat Tilburgers en bezoekers de fiets pakken. Fietsen is goedkoop, snel, gezond en goed voor het milieu. Dus investeert de gemeente veel in fietsvoorzieningen. De fietsmonitor meet de effecten van alle maatregelen uit het fietsbeleid van de gemeente. Zo wordt duidelijk wat de resultaten zijn en of de gemeente haar beleid moet veranderen. In 2008 is de eerste fietsmonitor opgesteld.