Minister Plasterk geeft gastcollege aan Tilburg

world university ranking

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft op maandag 23 maart een gastcollege aan Tilburg University over de Agenda Lokale Democratie. Hij gaat in op de theorie en de praktijk van de vernieuwing van lokale democratie in Nederland.

Staat van het Bestuur

De minister start in zijn college bij de theorie: het rapport Staat van het Bestuur, waar ook studenten en medewerkers van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur aan hebben meegewerkt. De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage met feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur. De trends die hierin zichtbaar worden, zijn essentieel om het beleid van de overheid te kunnen onderbouwen.

Vervolgens bespreekt minister Plasterk de praktijk die hier onder andere op volgt: de Agenda Lokale Democratie, waarmee gewerkt wordt aan de vernieuwing van de (lokale) democratie, bijvoorbeeld door middel van burgerparticipatie.

Studenten van Tilburg University krijgen de gelegenheid om de minister voorstellen te doen voor de lokale democratie. Voorafgaand aan het college legt dr. Julien van Ostaaijen van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur uit wat de rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken is als het gaat om lokaal bestuur.