Minister verlengt status Tilburgs ziekenhuis met vijf jaar

Patiënten met hersentumoren en vaatafwijkingen in de hersenen zijn bij het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in uitstekende handen. Het Tilburgse ziekenhuis is definitief aangewezen als landelijk expertisecentrum voor deze hersenaandoeningen. Voor vaatafwijkingen is het ETZ zelfs het enige expertisecentrum in Nederland.

Foto: Internist-oncoloog Laurens Beerepoot, neurochirurg Hilko Ardon, neuroradioloog Jo Peluso, neurochirurg Bram van der Pol en neuroloog Cees Tijssen (v.l.n.r.) zijn trots op de erkenning van het ETZ als nationaal expertisecentrum.

De afdelingen Neurochirurgie, Neurologie, Oncologie en Radiologie van het ETZ kregen eind 2015 een voorlopige erkenning als expertisecentrum voor gliomen (kwaadaardige hersentumoren) en vaatafwijkingen in de hersenen (misvormingen in het bloedvatenstelsel en aneurysma’s). Deze erkenning is nu door de minister verlengd tot april 2022. Het ETZ is één van de veertien niet-academische ziekenhuizen met een landelijk expertisecentrum. Dat maakt de erkenning extra bijzonder. Patiënten hoeven dus niet uit te wijken naar een academisch ziekenhuis voor de behandeling van deze hersenziekten. Patiënten uit heel Nederland zijn zo verzekerd van kwalitatief hoogstaande zorg in het ETZ.

Zeldzame ziekte

Jaarlijks worden 150 patiënten met hersentumoren en 200 patiënten met vaatafwijkingen in de hersenen behandeld in het ETZ. Deze behandelingen vereisen een grote mate van specifieke expertise van verschillende specialisten, zoals neurologen, neurochirurgen, neuroradiologen, neuropathologen, radiotherapeuten en oncologen. De relatief lage aantallen maken deze hersenaandoeningen tot een zeldzame ziekte. Een zeldzame aandoening is een ziekte waaraan minder dan één op de tweeduizend mensen lijdt. Omdat ze zo weinig voorkomen zijn gecombineerde inspanningen nodig om patiënten goed te behandelen.

Meerwaarde

Voor patiënten met een zeldzame ziekte is een erkend expertisecentrum van grote meerwaarde omdat ze juist daar de beste zorg krijgen. “Dit keurmerk bevestigt de kwaliteit van onze zorg voor deze patiënten. Voor hen betekent een erkend expertisecentrum dat ze weten dat ze bij ons aan het goede adres zijn. Wij hebben alle kennis en kunde in huis voor deze zeldzame, hoog complexe ziektebeelden. Daardoor kunnen we als expertisecentrum ook het voortouw nemen met nieuwe behandelmethoden. Ook ontwikkelen we zelf nieuwe, innovatieve methoden om dergelijke aandoeningen te behandelen”, zeggen neurochirurg Bram van der Pol en neuroloog Cees Tijssen. De expertisecentra bundelen kennis en deskundigheid, ontwikkelen protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate behandeling van patiënten.

Expertise

In een expertisecentrum werken specialisten samen die beschikken over unieke kennis en vaardigheden, en die sterk betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Om de erkenning voor de langere termijn te behouden, doet het ETZ wetenschappelijk onderzoek naar deze hersenaandoeningen. Onder meer via het project TopZorg. Bovendien gaat het ziekenhuis meer samenwerken met patiëntenorganisaties. Met de huidige erkenning is het ETZ als topklinisch ziekenhuis aangesloten bij een Europees netwerk voor zeldzame ziekten.