Ministerie van VWS komt naar Tilburg toe

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is gestart met een mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd en bezoekt diverse locaties in Nederland. Deze mobiele vraagbaak komt op maandag 8 december naar verschillende plekken in Tilburg. Iedereen kan daar dan terecht met vragen over alle veranderingen in de jeugdzorg, de Wmo en de Langdurige Zorg. Hiermee probeert VWS te voorzien in de vele vragen die er bij veel mensen leven over de veranderingen per 1 januari 2015.

Mobiele vraagbaak
Wilt u weten of de gemeente of de zorgverzekeraar vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de zorg en hoe het overgangsrecht is ingericht? Welke voorwaarden er zijn voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) in de zorgverzekeringswet. Wie straks verantwoordelijk is voor psychische behandeling in de jeugd-ggz? Of heb je vragen over dagbesteding of persoonlijke verzorging? Stel dan je vraag op 8 december aan de mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De mobiele vraagbaak is dan op verschillende plaatsen in Tilburg aanwezig.

www.hoeverandertmijnzorg.nl
Samen met de hostess wordt de website www.hoeverandertmijnzorg.nl bezocht, op een aanwezige Ipad. Als je er dan niet samen uitkomt, belt u met een beschikbare telefoon naar het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd en u krijgt ter plekke een antwoord wat er verandert of wie u daarover verder kan informeren. Als u gebruik wilt maken van de mobiele vraagbaak is het belangrijk om uw indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg mee te nemen! Met deze indicatie in de hand, kunnen de medewerkers van het Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd u beter van dienst zijn.

VWS ontvangt u graag op maandag 8 december a.s. in Tilburg op de volgende locaties en tijdstippen:

Tussen 10.00 en 13.00 uur bij:
SMO Traverse locatie: eetcafé De Bron
Reitse Hoevenstraat 6
5042 EH Tilburg

Tussen 10.00 en 13.00 uur bij:
GGz Breburg, locatie: Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE)
Mendelssohnstraat 21
5011 PA Tilburg

Tussen 14.00 17.00 uur bij:
RIBW Brabant locatie: de Westertoren
Westertorenlaan 4
5037 BD Tilburg

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners in Tilburg en omstreken, die vragen hebben over de veranderingen in de zorg, voor hunzelf, hun naasten en/of familieleden. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig, er geldt een vrije inloop.