MOM: zichtbaar en merkbaar in Groenewoud

Sinds half mei heeft MOM-manager Ralf Embrechts behalve in de Kruidenbuurt ook zijn eigen kantoor in Groenewoud. Even opfrissen, wat was de MOM ook alweer? “MOM is een afkorting voor Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij” legt Ralf uit. “Hierin werken de Tilburgse woningcorporaties samen met Thebe (Thuiszorg), de Twern (Welzijn) en De Wever (ouderenzorg) om echt het verschil in de wijk te maken. De taak van de MOM is om alle plannen, activiteiten en projecten die er voor de wijk bedacht zijn te coördineren en verbinden zodat er geen dingen dubbel gedaan worden. De MOM gaat dus niet meteen nieuwe projecten verzinnen maar juist bestaande projecten met elkaar verbinden zodat ze elkaar versterken. Gaandeweg zullen veranderingen zichtbaar en merkbaar moeten worden voor de mensen in de wijk.”

Actieve wijk
De komende maanden zit Ralf meer en meer in Groenewoud om de wijk van binnen te leren kennen. “Groenewoud lijkt op een dorpje aan de rand van de grote stad, met eigen regels en gewoonten; iedereen kent elkaar. Ik hou daar wel van en het is er nooit saai! De wijk heeft een heel actieve wijkraad en ook allerlei buurtbewoners zijn wel te porren om iets te organiseren. Er gebeurt elke week wel wat, van een beachvoetbaltoernooi tot theater, van pannavoetbal tot stevige jongerenoverlast.”

Jongeren wat bieden
“Met dat laatste geef ik aan dat het niet allemaal koek en ei is de wijk. De wijk heeft ook echt zijn problemen. Dat moet je natuurlijk met zijn allen doen. En met zijn allen dan bedoel ik ook de jongeren zelf, buurtvaders, jongerenwerk, scholen, ouders, politie, gemeente, de Marokkaanse en Turkse Gemeenschap, noem maar op. De belangrijkste aandachtspunten voor Groenewoud zijn werk, armoedebestrijding en opleiding. Een zorgelijk punt is bijvoorbeeld de jeugd van 10 tot 20 jaar. Problemen variëren van het niet afmaken van school tot rondhangen en criminaliteit. We willen de jongeren niet alleen opjagen en vervolgen maar vooral ook wat bieden. Een idee is bijvoorbeeld om de jongeren uit de wijk stage te laten lopen bij ondernemers in Tilburg-zuid. Dan moet wel elke ondernemer leerbedrijf willen worden. Zoiets is bij uitstek een klus voor het ROC, want zij kunnen een ondernemer helpen om leerbedrijf te worden. Ik hoop dat ik daarvoor de handen op elkaar krijg. Als het werkt zal het zeker de betrokkenheid met de buurt verhogen en kansen bieden aan onze jeugd.”

Rijdende trein
Omdat er al veel partijen actief zijn in Groenewoud is het voor Ralf makkelijk om daarbij aan te haken. “Wat dat betreft wil ik echt een compliment naar de gebiedsmanager en de al actieve partners in de wijk maken dat het allemaal al zo goed loopt. Het is echt een rijdende trein waar ik op terecht ben gekomen en waar al heel veel wagonnetjes bij aangehaakt zijn. Doordat er geregeld overleg is weet iedereen waar de ander mee bezig is in de wijk. We zitten nu op het punt dat alle plannen besproken en geschreven zijn en dat het tijd wordt dat we wat gaan doen. Ideeën genoeg, nu actie.”

Kom langs met je ideeën!
Ralf stelt zijn pand open voor mensen met goede ideeën. Ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen me vertellen waar ze kansen zien en waar zaken niet goed gaan. Kom niet om te klagen, maar vertel hoe het anders kan. Samen bekijken we dan of en hoe die oplossing te realiseren is. Ik verheug me erop, tot MOM.”

Ralf is te vinden in de wijk, in het MOM-pand aan Pater van de Elsenplein 3 of te bereiken via ralfembrechts@momtilburg.nl.

www.tiwos.nl