Na regen komt zonneschijn: Theaters Tilburg in juli weer van start met zomerprogramma

Zomerprogramma

Het heeft niet meegezeten voor Theaters Tilburg de afgelopen periode. Op 12 maart werden de deuren gesloten en terwijl er hard doorgewerkt werd aan het nieuwe programma (vanaf september), zag het theater zich eind mei opnieuw genoodzaakt om de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen uit te stellen. Met alle artiesten vindt op dit moment overleg plaats over hoe verder te gaan met de voorstellingen die plaatsvinden in de periode september t/m december.

Foto: Jules van Iperen

Maar er is ook goed nieuws! Er is hard gewerkt aan een aangepast zomerprogramma. En Theaters Tilburg staat te popelen om dat programma in juli van start te laten gaan.

Zomerprogramma

In de zomer, de maand juli, gaat Theaters Tilburg een aantal activiteiten organiseren. Kleinschalig, binnen (in verschillende zalen) en wellicht ook buiten. Hier kun je met een beperkt aantal mensen unieke voorstellingen meemaken. Denk aan kleine concertjes, cabaret en iedere zondag jeugdvoorstellingen. Komende week worden de eerste namen bekendgemaakt, onder andere via de website theaterstilburg.nl en social media.

Aanpassingen

Natuurlijk gaat het theaterbezoek gepaard met de nodige aanpassingen; Theaters Tilburg houdt zich strikt aan alle maatregelen, richtlijnen en protocollen om de veiligheid te waarborgen. Zo worden er, tevens volgens de richtlijnen, een beperkt aantal bezoekers toegelaten, waardoor meer dan voldoende afstand gewaarborgd is.

Achter de schermen

Intussen is ook restaurant Lucebert vanaf 3 juni weer geopend. En vinden achter de schermen ook weer kleinschalige activiteiten plaats. De ruimte in beide gebouwen – schouwburg en concertzaal – is groot genoeg om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld kleinschalige repetities voor studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Stap voor stap begint dus ook in het theater de gebruikelijke levendigheid en dynamiek weer terug te keren!