Nationaal meldpunt ongewenst huurdersgedrag onderdeel Experian

Het Nationaal meldpunt ongewenst huurdersgedrag (NMOH) maakt vandaag bekend dat het haar activiteiten zal voortzetten en verder uitbreiden onder de vlag van Experian Nederland.

De stichting hield zich de afgelopen 2 jaar actief bezig met de ontwikkeling van het Klachten- & Kansenregister. Met dit register kunnen corporaties en commerciële verhuurders in een vroeg stadium problemen bij huurders signaleren. Daarmee levert het register een actieve bijdrage aan het terugdringen en voorkomen van overlast van huurders, huurachterstanden en fraude als onderverhuur, doorverhuur en hennepkwekerijen.

Het Klachten- & Kansenregister is niet uitsluitend bedoeld om woonfraude te ontmoedigen en huurachterstanden terug te dringen. Het is er ook op gericht om huurders met een negatief huurverleden een nieuwe kans te geven. Voor het register is een protocol opgesteld dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waardoor ongeautoriseerd gebruik is uitgesloten.

De overname van NMOH door Experian is een belangrijke noodzakelijke stap in de verdere ontwikkeling van de stichting. “Door aansluiting bij Experian kan de doelgroep beter worden ondersteund en aanvullende producten ontwikkeld. Verder kan een servicedesk worden ingericht waar huurders vragen kunnen stellen en inzage kunnen krijgen. Experian is een internationale autoriteit wat betreft het voorkomen van betalingsproblemen en ongewenst (klanten-)gedrag.”, aldus Luke Liplijn, voorzitter van NMOH. “Experian kan, met haar grote lokale en internationale ervaring en kennis van centrale registraties, een grotere zekerheid bieden als het gaat om veilige en betrouwbare gegevensopslag.”

In Nederland biedt Experian een groot aantal woonfraude diensten die complementair zijn aan die van het Klachten en Kansenregister, zoals het verrijken van huurderbestanden van woningverhuurbedrijven voor het opsporen van onregelmatigheden. Wim Jansen, business line manager van Experian Credit Services, licht toe: “Het Klachten- en Kansenregister van de NMOH biedt ons de gelegenheid om vanaf nu een compleet dienstenpakket aan te bieden aan woningverhuurders. Luke heeft de afgelopen jaren een goed fundament gelegd en gebouwd aan een groot netwerk binnen de branche. Samen met hem zullen wij daar de komende jaren verder aan bouwen.”

Er zijn vergevorderde gesprekken met verschillende vastgoed organisaties voor deelname. Zij onderschrijven het initiatief van NMOH en Experian omdat hun leden baat hebben bij een systeem dat door alle spelers in de vastgoedmarkt wordt gebruikt.

Over NMOH
Het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag (NMOH) is een organisatie die de woningmarkt transparanter wil maken en de woonfraude niet alleen wil bestrijden, maar vooral ook wil voorkomen. In fysieke vorm betekent dit dat het NMOH een breed woonfraude kennisnetwerk faciliteert met partners uit zowel de publieke als private sector. In praktische zin ontwikkelt het NMOH instrumenten en methodes ter voorkoming en/of bestrijding van woonfraude, een van deze methodes is dus het Klachten- & Kansenregister