Nederlanders verbeteren hun betaalgedrag

Voor het eerst sinds jaren is het betaalgedrag van de Nederlanders verbeterd. Door de economische recessie wordt de gemiddelde Nederlander voorzichtiger met het maken van schulden. Het patroon is algemeen: ook diegenen die niet direct een inkomensdaling verwachten, worden prijsbewuster en terughoudender in hun uitgaven.

Bovenstaande is een van de uitkomsten van een groot onderzoek dat GGN, een van de toonaangevende incasso- en deurwaardersorganisaties van ons land, liet houden over het betaalgedrag van de Nederlander. De metingen werden gedaan in de periode februari 2009 en vormen een representatief beeld. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Nieuwe Nederlanders veel optimistischer over economie
Voor het eerst werd ook specifiek gekeken naar het betaalgedrag van de zogenoemde Nieuwe Nederlanders. Het onderzoek richtte zich hierbij op de vier grote groepen Nieuwe Nederlanders: Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Opvallend hierbij is dat zij over het verloop van de economische recessie veel optimistischer zijn dan hun autochtone landgenoten: 51% van de Nieuwe Nederlanders denkt dat de situatie zal verslechteren, terwijl maar liefst 75% van de autochtone Nederlanders een verdere verslechtering verwacht.
Ook de Nieuwe Nederlanders gaan beter op hun uitgaven letten vanwege de recessie. Van hen zegt 42% bijvoorbeeld meer naar de markt te gaan in plaats van naar de supermarkt. Bij de autochtone Nederlanders is dat precies de helft: 21%. Hoewel de Nieuwe Nederlanders zeggen meer te gaan sparen, doen ze het toch in veel mindere mate dan autochtone Nederlanders. Wel staan Nieuwe Nederlanders minder vaak rood dan autochtone Nederlanders, al is het bedrag waarvoor ze rood staan weer hoger: gemiddeld € 871,-  tegenover een gemiddelde van € 689,- voor de autochtone Nederlander.

Hypotheek en huur veel beter betaald
Beide groepen zijn accurater geworden in hun betaalgedrag, zij het dat de Nieuwe Nederlander die soms of regelmatig te laat betaalt met 46% iets hoger scoort dan de autochtone Nederlander (43%). Vooral het op tijd betalen van de hypotheek (vorig jaar 85% naar 92% nu) en de huur (van 77% naar 90%) verbeterde aanzienlijk. “De recessie leidt er dus toe dat mensen voorzichtiger zijn met hun geld. Ze maken minder gauw schulden. Dat is goed nieuws, want wij richten ons juist op het voorkómen van betalingsproblemen en daar zijn klanten maar ook debiteuren het meest bij gebaat” aldus Henk Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGN. Van de Nieuwe Nederlanders zegt 18% vorig jaar in aanraking te zijn geweest met een incassobureau. Veel meer dan bij autochtone Nederlanders waar dit 8% is. Opvallend is dat het aantal Nederlanders van Marokkaanse afkomst hier veel hoger scoort (24%) dan de landgenoten van Turkse afkomst (12%). De Nieuwe Nederlander kwam ook vaker in aanraking met de deurwaarder (7%) dan de autochtone Nederlander (3%).

GGN bouwt klantprofielen met behulp van Betaal Gedrag Index
GGN introduceert dit jaar de Betaal Gedrag Index (BGX). De Betaal Gedrag Index (BGX) is een graadmeter die in één cijfer aangeeft of het actuele betaalgedrag van consumenten verbetert of verslechtert. Voor de Betaal Gedrag Index vond vorig jaar de nulmeting plaats. Op basis daarvan is dit jaar voor het eerst het betaalgedrag in één getal uit te drukken. Gaat de index omhoog, dan is er sprake van een verbetering. Een daling betekent een verslechtering. Dit jaar noteert de Betaal Gedrag Index 78. Vorig jaar was dat 76. Een lichte verbetering dus van twee punten. Met andere woorden: Nederland vertoont een beter betaalgedrag. Dit is in lijn met alle afzonderlijke resultaten uit het onderzoek naar betaalgedrag. Henk Keizer: “De Betaal Gedrag Index helpt onze klanten hun risico's goed in te schatten. Wij delen daarbij Nederlanders in in klantprofielen. Welke groep mensen betaalt goed, welke minder? Met deze profielen kunnen onze klanten in hun eigen bestand zien welke betaalrisico's ze lopen. Ook kunnen bedrijven het eigen incassobeleid tegen het licht houden. Bedrijven die hun werkwijze hierop aanpassen, kunnen hun rendement direct verbeteren.”

Over GGN
GGN is de grootste incassospecialist en gerechtsdeurwaarders organisatie in Nederland. Bij GGN werken ruim 1300 medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn er 144 (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 28 vestigingen actief in het hele land en biedt als enige partij op landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen kantoren. Daarnaast kunnen bedrijven bij GGN terecht voor het uit handen nemen van facturatie, het volledige debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces, detachering, training en opleiding van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en gerechtsdeurwaarders. De missie van GGN is het verhogen van het ondernemersrendement van haar opdrachtgevers door het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s.