Nieuwbouw Traverse gaat in november van start

nieuwbouw

Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De ontwerpen voor de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat zijn definitief en de aannemer is bekend. Dus vanaf november beginnen ze met het slopen en gaat de realisatie van start.

Nieuwbouw Reitse Hoevenstraat

De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie woongebouwen die ruimer en moderner worden dat de woongebouwen die er nu staan. Ze doen dit omdat de technische en functionele staat van deze gebouwen erg verouderd is. In de nieuwe woongebouwen hebben de bewoners meer privacy en krijgt het terrein een open karakter, waardoor het toegankelijker is voor wijkbewoners.

Start werkzaamheden

De uitvoering van de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat start in november 2016. Aannemer Hendriks Coppelmans start met de bouw van een nieuw techniekgebouw vooraan op het terrein. Vervolgens wordt het kantoorgebouw aan de straatkant (Reitse Hoevenstraat) gesloopt. Na de sloop wordt hier het eerste nieuwe woongebouw gebouwd. Hierna volgen de sloop en nieuwbouw van de andere twee woongebouwen. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot en met 2020 duren. Hierna is de verbouwing aan de Gasthuisring aan de beurt.