Nieuwe duocontainers voor inwoners Tilburg

Vanaf eind augustus ook plastic huis-aan-huis ingezameld. Het Brabants Afval Team start eind augustus met het omwisselen van ruim 140.000 containers in Tilburg. Bewoners krijgen een duocontainer voor papier en plastic verpakkingen. Dit materiaal is een kostbare grondstof. Na verwerking worden er nieuwe producten van gemaakt zoals fleece-kleding, bumpers en dashboards voor auto's, speeltoestellen en plantenbakken.

Bewoners van (laagbouw)woningen hebben op dit moment één duocontainer (voor restafval en GFT-afval) en één papiercontainer. Deze worden vervangen door twee duocontainers: één voor restafval en GFT-afval en één voor papier en plastic verpakkingen. Het is uniek in Nederland dat er twee duocontainers komen voor vier afvalstromen.

“Door de huis-aan-huis inzameling van plastic wordt afval sorteren nog makkelijker. Je hoeft niet meer naar de oranje containers met plastic verpakkingen, je kunt het gewoon thuis weggooien. Dat is belangrijk, want gesorteerd afval kan goed gerecycled worden en levert daardoor geld op. Ook voor inwoners, want hierdoor kunnen we de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk blijven houden”, licht wethouder Roel Lauwerier (schoonhouden stad) de omwisseling toe.


Twee fasen
Van augustus tot en met december 2013 worden de papiercontainers die nu gebruikt worden ingenomen en de nieuwe duocontainers voor papier en plastic verpakkingen uitgeleverd. Van januari tot en met april 2014 worden de oude duocontainers voor restafval en GFT omgeruild voor een nieuwe. De meeste duocontainers zijn rond de 20 jaar oud en aan vervanging toe. Alle oude containers worden gerecycled of hergebruikt. Bewoners ontvangen twee weken voorafgaand aan de wisseling een brief met meer informatie.

Frequentie ledigingen
De duocontainers voor restafval en GFT worden nu een keer per week geleegd en dat blijft ook zo. De huidige papiercontainers worden nu eens per vier weken geleegd, voor de nieuwe duocontainers voor papier en plastic verpakkingen geldt dit ook tot 1 januari 2014. Daarna wordt deze duocontainer eens per twee weken geleegd.Kijk voor meer info over de nieuwe containers op www.tilburg.nl/containers.
Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.