Nieuwe impuls aanpak kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling in Midden Brabant verbeteren. Dat is het doel van het actieplan Aanpak Kindermishandeling 2009-2011, dat het college deze week vaststelde. Het plan telt acht actiepunten die vooral gericht zijn op mensen die in hun werk te maken hebben met kinderen en ouders. Samen moeten zij gaan zorgen voor een sluitende aanpak van kindermishandeling; voldoende opvoedingsondersteuning voor alle ouders, een effectief systeem van signaleren en ingrijpen en een goed hulpverleningsaanbod. Wethouder Marieke Moorman van Onderwijs en Jeugd: “Kindermishandeling, een groot probleem en echt iets verschrikkelijks. Veel mensen denken dat het bij hen in de omgeving niet voorkomt maar de werkelijkheid is anders. Kindermishandeling komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Ontoelaatbaar, vind ik en iets waar wij als samenleving op alle mogelijke manieren tegen in actie moeten komen. De beroepskrachten die met kinderen werken vormen een belangrijke schakel in het signaleren, bestrijden en voorkomen van kindermishandeling. Maar wat mij betreft heeft iedereen hier een verantwoordelijkheid.”

Professionals
Een van de belangrijkste acties uit het plan is het verbeteren van de relatie tussen het
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de professionals die een geval van
mishandeling kunnen melden. Ook moeten instellingen die met volwassenen werken meer
structurele aandacht hebben voor de veiligheid van de kinderen van deze volwassenen. Het
vergroten van de mogelijkheden voor verloskundigen en kraamverzorgers om risico's
(vroegtijdig) te signaleren en actie te ondernemen, is een ander belangrijk actiepunt.

Ieders verantwoordelijkheid
Het actieplan doet ook een beroep op de verantwoordelijkheid die iedereen zou moeten
voelen voor alle kinderen in hun omgeving. Daarom is er ook aandacht voor de voorlichting
aan inwoners. Zo geeft de gemeente Tilburg samen met het AMK tijdens de Tilburg
Veiligdag op 11 oktober informatie over de aanpak van kindermishandeling. Bezoekers
krijgen daar antwoord op vragen als “Hoe herken ik kindermishandeling” en “Wat kan ik
doen?”. Deze informatie is ook te vinden op de website www.watkanikdoen.nl

Het actieplan van Midden-Brabant is gebaseerd op een landelijk ontwikkelde aanpak. Het
plan staat niet op zichzelf maar sluit aan bij andere ontwikkelingen in de regio. Zoals bij
de Centra voor Jeugd en Gezin, waar gezinnen terecht kunnen met vragen of problemen op
het gebied van opvoeden en opgroeien. Op 15 oktober wordt het actieplan tijdens een
conferentie gepresenteerd aan de professionals uit de regio: vertegenwoordigers van
gemeenten, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, politie, welzijnswerk en
jeugdzorg. In 2009 en 2010 werken de regiogemeenten en betrokken organisaties samen
verder aan de doelstellingen uit het actieplan.

107.000 gevallen per jaar
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 107.000 kinderen mishandeld en overlijden er
naar schatting 40 tot 50 kinderen aan de gevolgen van mishandeling. Het gaat dan niet
alleen om lichamelijk geweld maar ook om seksueel misbruik of het uitschelden en
vernederen van een kind. Ook wanneer een kind te weinig aandacht krijgt, is dat
kindermishandeling. Mishandeling kan leiden tot lichamelijk letsel, gedragsproblemen,
afzondering of agressie.