Nieuwe ontwikkelingen: De Poort van Stappegoor

Poort van Stappegoor

Eerder al schreven we dat het gebied rondom Stappegoor flink wordt ontwikkeld. Het moet een fantastische plek worden om te wonen, werken en recreëren. Zo komt er een openbaar park, een nieuw Olympiaplein, de infrastructuur en het groen krijgen een upgrade en er komen bijna 1000 appartementen bij. Het tweede woningbouwproject dat in ontwikkeling gaat is de Poort van Stappegoor. Dit project omvat driegebouwen in de hoek tussen de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg. 

In de avond van maandag 21 maart vond er een online informatieavond plaats over de Poort van Stappegoor. Hier werden bewoners en geïnteresseerde van extra informatie voorzien over de ontwikkelingen. Het project van Tilburgse Woonstichting Tiwos en belegger Poort van Veghel omvat drie gebouwen met daarin 203 appartementen. Het grootste deel van de appartementen zijn sociale huurwoningen (126), het overige deel is voor de categorie middeldure en vrije sector huur. De gebouwen krijgen een eigen parkeerkelder en er komt achter de gebouwen een openbare tuin (de Noordertuin).

Groen

De Noordertuin wordt circa 4.000 m2 groot. Inmiddels is een landschapsontwerper (Bureau Bol) ingeschakeld om op basis van de ontwerp-uitgangspunten (groen, spelen en ontmoeten) een ontwerp te maken. Dat ontwerp werd tijdens de avond voorgelegd. In dit artikel schreven wij al over het vergroenen van het Stappegoorgebied. Het verstedelijkte gebied zal veranderen in een groene leefomgeving. Wil je meedenken over het landschap van de Poort van Stappegoor dan kun je je per mail opgeven: info@poortvanstappegoor.nl

Poort van Stappegoor

Ontwerp

Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen klaar en is duidelijk hoe wordt gedacht over de invulling van het groen, verkeer, parkeren en het ontwerp van de gebouwen. Hierboven zie je een afbeelding van de metselwerkarchitectuur met een bijzondere entree. Met de reacties van deze avond worden de plannen verder uitgewerkt. Het streven is om het ontwerp-bestemmingsplan voor de zomer ter inzage te leggen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van Stappegoor. Lees dan verder over de actuele gebiedsontwikkelingen. Specifieke informatie over de Poort van Stappegoor. Lees je in de veelgestelde vragen.