Nieuwe stimulans voor Brabants parkmanagement

De Kamer van Koophandel (KvK) Brabant heeft vijf Gouden Varkens uitgereikt aan Brabantse initiatieven om parkmanagement verder te ontwikkelen. De stimuleringsbijdragen zijn toegekend aan initiatieven in Cuijk, Moergestel, Oisterwijk, Oss en Uden. De uitreiking vond plaats tijdens een parkmanagementbijeenkomst op maandag 9 november in Tilburg. De initiatieven kregen behalve het symbolische Gouden Varken elk een cheque van 10.000 euro en inhoudelijke ondersteuning van KvK Brabant aangeboden.

Veelal wordt het geld en de ondersteuning van de KvK ingezet om de wensen en behoeften van bedrijven en gemeenten op de diverse bedrijventerreinen in kaart te brengen, om de samenwerking tussen bedrijven en gemeenten te organiseren en vast te leggen en om na te gaan of en welke vorm van financiering kan worden gevonden.
 
Zo wil Uden de freeridersproblematiek aanpakken en per 1 januari 2011 een heffing instellen zodat alle bedrijven op de bedrijfsterreinen een bijdrage betalen. Gestudeerd wordt nog op welke wijze dat gaat plaats vinden (BIZ, OZB-verhoging, Reclamebelasting).

In Oss is er steeds meer behoefte aan een meer structurele samenwerking tussen de bedrijven onderling, tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente. Via parkmanagement op alle terreinen kan gefocust worden op de meer permanente beheer- en afstemmingsonderwerpen in het raakvlak tussen bedrijven en de gemeente.

In Cuijk ligt het accent op parkmanagement op terreinniveau; wat doe je vooral lokaal en welke activiteiten kun je beter op regionale schaal organiseren. Oisterwijk ontving twee bijdragen voor de kernen Moergestel en Oisterwijk en hier wordt de regeling ingezet om parkmanagement op te starten.

Sinds de start van het programma in 2008, is de regeling al toegekend aan initiatieven uit Boxtel, Dongen, Loon op Zand, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Veghel en Veldhoven. KvK Brabant wil parkmanagement verder professionaliseren via het vierjarig programma Parkmanagement Brabant waarvoor ze tot 2012 een bedrag van één miljoen euro heeft gereserveerd. Ze werkt daartoe samen met de BZW, MKB Brabant, de KvK Zuidwest-Nederland, de BOM/BHB en de provincie.