Nightliner blijft rijden in 2010

Het college heeft deze week besloten om de Nightliner ook in 2010 voort te zetten. Deze beslissing van de gemeente was nodig, omdat de provincie Noord-Brabant het beleid over het nachtelijk busvervoer heeft gewijzigd. De provincie steekt per 1 januari 2010 geen geld meer in de Nightliners. Voortzetting van de Nightliners is belangrijk. Wethouder Johan van den Hout (verkeer en vervoer): “Het biedt een veilige vervoersvoorziening voor het uitgaanspubliek. Ook voor de veiligheid in het centrum tijdens de uitgaansavonden is de Nightliner van belang.” De Nightliners zijn echter niet kostendekkend vanwege de noodzakelijke extra beveiliging op de bussen. “Er is er op dit moment geen geld beschikbaar om de kosten te dekken. Zeker in deze tijd van crisis is het geen optie, dat de gemeente blijft bijbetalen voor de Nightliner”,aldus van den Hout.

Hoger tarief
De gemeente wil toch de Nightliner voortzetten. Om de Nightliner kostendekkend te maken is een tariefsverhoging noodzakelijk vanaf 1 november 2009. Het tarief wordt verhoogd naar €5,- per persoon. Mocht dat niet voldoende zijn om de kosten te dekken, dan voert de gemeente vanaf 1 januari 2010 in ieder geval de volgende wijzigingen door:
– De Nightliner naar Tilburg Noord houdt op te bestaan.
– De Nightliner rijdt niet langer meer op donderdagavond.
– De ritten op het halve uur worden op vrijdagen niet meer gereden.

De gemeente sluit niet uit dat er mogelijk ook nog andere maatregelen genomen moeten worden tegen die tijd. De gemeente onderzoekt ook of andere partijen zoals de horeca kunnen meebetalen aan de Nightliner. De gemeente gaat hiervoor op korte termijn met hen om tafel.