Nog meer OK-punten in Tilburg en omgeving

Er komen in en rond Tilburg nog eens 20 OK-punten bij, waarvan er 17 namen al vast liggen. Dat brengt het totaal op 54 locaties waar mensen die zich op straat onveilig voelen deskundig opgevangen worden. In juni van dit jaar werd gestart met de eerste 34 OKpunten in Tilburg en Hilvarenbeek. De uitbreiding betreft alle wijkcentra in Tilburg en de 4 bibliotheken. Daarnaast zijn het Beatrixcollege, Koning Willem II college en alle 2Collegescholen OK-punt geworden.

Daardoor is er een betere spreiding over de hele stad en zijn er nu ook OK-punten in Berkel-Enschot (2), Udenhout (1) en Oisterwijk (1). De kosten voor trainingen, communicatie en onderhoud bedragen € 70.000,– voor het komend jaar. Uit evaluatie van de eerste maanden van de OK-punten blijkt dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van de inloopfunctie maar dat er wel een preventieve werking van uit lijkt
te gaan. Geïnterviewden geven wel aan dat zij het belangrijk vinden dat de OK-punten er zijn. In de omgeving van de OK-punten komt minder vandalisme voor. De beheerders van OK-punten voelen zich zelf ook veiliger, mede door de scholing die zij hebben gehad. Ze zijn enthousiast over deze aanpak en onderschrijven de doelstelling. De bewoners moeten nog wel meer op de hoogte worden gebracht van de bedoeling en de locaties van de OKpunten.

OK-punten: een keurmerk
Een OK-punt is een keurmerk. Beheerders of eigenaren van OK-punten moeten eerst een training volgen. Hier wordt geleerd hoe een burger, die zich onveilig voelt of met geweld in aanraking komt, het beste kan worden opgevangen. De training is speciaal ontwikkeld door Stichting Meld Geweld uit Rotterdam. De training leert hoe om te gaan met diverse situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk. Bijvoorbeeld hoe een slachtoffer het best benaderd kan worden. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe een slachtoffer zich voelt, zodat eer begrip voor diens situatie ontstaat. Wanneer de training met succes is afgerond, krijgt de deelnemer het OK-punt diploma.

Lijst nieuwe locaties OK punten:
Koning Willem II College
2College Jozef
2College Wandelbos
2College Ruiven (Oisterwijk)
2College Cobbenhagen
Beatrixcollege
Bibliotheek Tilburg Centrum
Bibliotheek Berkel-Enschot
Bibliotheek Udenhout
Bibliotheek Wagnerplein
Wijkcentrum De Poorten MFA
Wijkcentrum ’t Sant
Wijkcentrum De Baselaer
Wijkcentrum Kievitslaer
Wijkcentrum Loven-Besterd
Wijkcentrum De Schans
Wijkcentrum De Ypelaer
Twee locaties worden nog nader ingevuld.