Ondernemersfaciliteiten bij Ideaa

Wanneer bent u ondernemer en van welke faciliteiten kunt u dan gebruik maken? Dit is één van de veel gestelde vragen aan ons. Om die reden hebben wij als service een korte informatiebrief samengesteld waarin wordt ingegaan op het begrip ondernemerschap en de fiscale faciliteiten. De informatiebrief is gratis te downloaden via www.ideaa.nl