Ondersteuningsfonds Tilburg start energieprijscompensatie actie om minder bedeelde Tilburgers een hart onder de riem te steken

Onlangs is de actie 400 x 400 van het Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) van start gegaan. Met de actie gaat TOF op zoek naar 400 Tilburgers die hun door het Rijk toegezegde energieprijscompensatie van €400 (of een deel ervan) ter beschikking willen stellen aan Tilburgse gezinnen die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Tilburgers die de €400 niet nodig hebben wordt gevraagd hun compensatie te doneren, maar er kunnen ook kleinere bedragen worden gegeven. Met de actie wilt TOF voorkomen dat de allerarmsten onder ons letterlijk in de kou komen te zitten door een hogere energierekening.  

Compensatie

De vorige week toegezegde gemeentelijke compensatie van €200 voor minima-huishoudens én de in oktober door demissionair staatssecretaris Yeşilgöz beloofde €400 compensatie zijn naar verwachting voor veel Tilburgse gezinnen onvoldoende om de stijgende energieprijzen op te vangen. TOF wil enerzijds aandacht vragen voor dit dreigende probleem en anderzijds een praktische oplossing bieden. TOF zorgt ervoor dat het geld snel terechtkomt bij de mensen en gezinnen die dat het hardste nodig hebben. Elke cent van de donaties mag alleen worden besteed ter compensatie van de hogere energierekening 

Criteria 

Om voor deelname in aanmerking te komen, geldt een aantal criteria. Zo moet iemand bijvoorbeeld in de schulden kómen, of verder in de schulden ráken door de hogere energierekening. Ook wordt er gekeken naar het eventuele vermogen dat mensen hebben om de tekorten op te vangen. Een commissie van professionals in de schuldhulp- en inkomensproblematiek toetst de aanvragen van mensen en gezinnen met geldproblemen. Bij de verdeling van de donaties streeft TOF ernaar de meest schrijnende gevallen te helpen. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om iets minder mensen een ruimere oplossing te bieden, dan heel veel mensen voor een korte tijd vooruit te helpen.   

Verlichten 

Prof. dr. Leon Oerlemans, voorzitter van het stichtingsbestuur van TOF: Via de 400 x 400 actie kun je de donkere dagen voor Kerstmis letterlijk en figuurlijk wat verlichten voor een ander. Dit is een tijd van geven en aan een ander denken. Met de actie help je direct een Tilburger of een Tilburgs gezin, zonder dat er geld aan een of andere strijkstok blijft hangen. Doe mee en laat het water niet naar je eigen zee stromen. 

 TOF heeft een ANBI-status: donaties voor 400 x 400 zijn eventueel fiscaal aftrekbaar. Doneren kan via de link of QR-code.

Kijk voor meer informatie en de verdere voorwaarden voor 400 x 400 op de website.

Over Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) 

Het Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) bevordert het welzijn van Tilburgse inwoners. Dat doen ze door het verlenen van tijdelijke en gerichte financiële ondersteuning. Ze bieden hulp aan inwoners die door onverwachte maar noodzakelijke kosten in de financiële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven of dreigen te komen.