Onderzoek over verduurzaming textiel gepresenteerd op Textalk!

TexTalk

Op 1 juli ging de wetgeving “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Textiel” in Nederland van start. Met deze wet zijn producenten verantwoordelijk voor een passend innamesysteem voor het recyclen en hergebruiken van kleding en huishoudtextiel, en voor het financieren van het gehele systeem. Verschillende bedrijven in Tilburg, en de gemeente, zijn bezig met het voorbereiden hiervan.

Initiatieven als Textalk verbinden stakeholders binnen het onderwerp textiel, launchen nieuwe projecten, en stimuleren burgerparticipatie door hun theatershows. Tijdens de Textalk season kickoff op 20 september, stelde de onderzoeksgroep van Fontys Marketing en Communicatie een lopend onderzoek aan het publiek voor. Projectleider Saskia van Overbeek presenteerde het onderzoek over inzamelen en hergebruik van textiel in de regio, en riep tot samenwerking op.

Met de titel “De inwoner als ervaringsdeskundige” laat van Overbeek het belang van een bottom-up benadering zien. Inwoners werden met vragenlijsten en interviews gevraagd in hoeverre ze meedoen met inzamelen en hergebruik van textiel, of ze tevreden zijn met de voorzieningen, welke ideeën ze hebben om het proces te verbeteren en of ze hierover mee willen denken samen met bedrijfsleven en gemeente.

Analyse resultaten

Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met de analyse van de resultaten, die in november verwacht worden. De inzichten en resultaten worden onder meer gebruikt om samen met studenten en gemeente een communicatie-concept voor de stad Tilburg de ontwikkelen.

Het Textalk-publiek, bestaande uit community-leden, studenten en geïnteresseerde inwoners, reageerde enthousiast op het onderzoek, dat binnenkort ook door de onderzoekers van Fontys in de Vlaamse stad Hasselt wordt doorgevoerd. Ook worden er op dit moment gesprekken gevoerd met andere internationale partners, om samenwerkingen op gebied van onderzoek en onderwijs tot stand te brengen.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek en vervolgonderzoek is om tot bruikbare vormen van samenwerking tussen inwoners, bedrijven, gemeente en andere stakeholders te komen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige economie die door de samenleving gedragen wordt.